Kabailienė (Chomskytė) Meilutė († 2016 08 22)
Kadūnas Kęstutis
Kadūnas Valentinas
Kadūnienė (Boguševičiūtė) Elena Stefanija
Kaduškevič Jurij
Kairys Bronius
Kairys Tomas
Kairytė Milda
Kalanta Juozas
Kalindra Rimantas
Kaminskaitė Ieva
Kaminskas Donatas
Kaminskas Mykolas
Kanopa Vytautas
Kanopienė (Fedronaitė) Roma
Kapačiauskas Vytautas Tadas
Karmaza Bronislavas
Karmazienė (Vydūnaitė) Danguolė
Karmazinas Bogdanas
Karosas Jurgis
Kartavičius Anicetas
Karvelienė (Baltrušaitytė) Danutė
Karvelienė (Medeišytė) Veronika Olimpija
Katinas Valentinas
Katinas Vladas
Kaveckis Mykolas
Kazakauskas Vaidotas
Kazakevičienė (Duoblytė) Ieva Nijolė
Kazakevičius Romanas († 2013 09 13)
Kazakova (Rogatko) Valentina († 2007)
Kederienė (Malonaitė) Genovaitė
Kemėšis Viktoras
Kepežinskas Kazimieras († 2016 12 29)
Keraševičius Tadas
Kilda Linas
Kinderienė (Ivanauskaitė) Danguolė
Kiseliovienė–Averkienė (Gaidytė) Stasė († 2016 05)
Kiselis Jonas († 2007)
Kisielienė (Grigaitė) Dalia
Kisnėrius Jurgis
Klaus (Daugėlaitė) Nijolė († 2018 04 15)
Kleinas Arūnas
Kleišmantas Arūnas
Klimas Antanas Algirdas
Klimašauskas Alfonsas († 1992)
Klimienė (Kėkštaitė) Laima
Klišys Vytautas
Klivečkienė (Avelytė) Aldona († 2009 10)
Klizas Petras
Kolodejeva Irina
Končius Juozas
Kondratas Alfonsas
Kondratienė (Zinkevičiūtė) Ona († 2020 09 15)
Kontrimas Konstantinas Kęstutis
Korabliova Larisa
Korkutis Vincentas
Kostina (Strelcova) Klavdija
Kotovič Vera
Krasnevič (Panasiukaitė) Janė Birutė
Kražauskas Petras
Krikščiūnas Vincas
Krikščiūnas Vincas
Krikštaponis Vytautas
Kriščiūnas Virginijus
Kriukaitė Jurgita
Kšivicki Stanislav
Kurtinaitis Algirdas
Kusas Antanas
Kuzinas Algirdas