Etikos komisija:

 

Laikinai einantis pirmininko pareigas Valentinas Baltrūnas
Tel.: +37067149079, el. paštas: valentinas.baltrunas@gamtc.lt
Nariai:
Albertas Bitinas
Valentinas Baltrūnas
Rimantas Petrošius
Danguolė Karmazienė

Vytautas Račkauskas