2011 metai

Pirmoji Lietuvos geologinio paveldo diena Alantos – Skudutiškio krašte

J. Satkūnas

Pirmoji Geologinio paveldo diena Lietuvoje įvyko 2011 metų rugsėjo 24 d. - trečiajį rugsėjo šeštadienį kaip, kad buvo paskelbusi Lietuvos geologų sajunga.

Alantos apylinkes pasirinkome dėl to, kad tai įdomus kraštas, besantis kiek tolėliau nuo saugomų teritorijų, kuriose geologiniu ir kitu gamtiniu paveldu rūpinamasi pankamai ar labai gerai, bent jau apie jį žinoma gerokai daugiau. Tuo tarpu, kraštuose esančiuose už saugomų teritorijų geologiniai objektai, kraštovaizdžio bruožai, istorinės ir kultūrinės krašto vietos, vadintini geologiniu paveldu ar turintys geologinio paveldo savybių, paprastai yra ištyrinėti gerokai menkiau, apie juos žinoma mažiau.

Taigi, pirmoji Geologinio paveldo diena įvyko sėkmingai ir įdomiai. Reikia pripažinti, tik ją rengdami supratome šio renginio prasmę. Džiugiausias faktas – geologiniu paveldu domisi vis daugiau žmonių. Paskelbtu laiku, rugsėjo 24 d  prie Alantos dvaro pradėjo rinktis renginio dalyviai: vietos bendruomenės atstovai – A.Pivoras, A.Semionovas, Molėtų krašto muziejaus ir Alanto muziejaus direktorės V.Kazlienė ir R.Leonavičiūtė, Molėtų švietimo skyriaus darbuotoja B.Trotienė,  vietos  ūkininkas A.Šeikis, kolegos geologai ir dar daugybė žmonių ( dalyvių buvo virš penkiadešimt), kurių vardų net nespėjome užsirašyti. Įdomiausia tai, kad susirinko žmonės išgirdę žiniasklaidos šaltiniuose paskelbtą renginį, susidomėję klausėsi ir patys klausinėjo apie lankomus objektus, ir tikrai tikime – nenusivylė.  Dar daugiau – vietos žmonės mums daug ką papasakojo ir parodė – pavyzdžiui Aleksejus Semionovas rodydamas senajį akmeninį šaltinį prie Alantos dvaro vartų, papasakojo jo istoriją, patarė aplankyti vietas, apie kurias dar nebuvome girdėję. Skudutiškio gyventoja Rita Varatinskienė iš laikraščio sužinojusi kad prie Skudutiškio šventvietės akmenų atvažiuos geologai, rūpinosi, kad tik ji pati galėtų papasakoti mums šios ypatingos vietos istoriją.

Antras svarbus dalykas – rengdami išvykos vadovą, dėdami turimas žinias ir duomenis į vieną leidinį atradome įdomių sąsajų, į kurias anksčiau nebuvome atkreipę dėmesio. Pavyzdžiui: ar tik šaltiniais turtingas Virintos slėnis ties Alanta neturi morfotektoninių sąsajų su čia vedamu Polocko lūžiu? Kas sieja Maišiakulės morenas, Verpeto kalną ir ir Virintos klonyje ties Alanta likusį „negyvo“ ledo plotą? Virintos guolio ledo bloku, kurio centre susiformavo.

Trečias dalykas – mes patys, apžiūrėdami geologinius objetus pasidalinome savo patirtimis  petrografijos, geomorfologijos, hidrogeologijos ir kitose geologijos srityse, galėjome išsamiau ir profesionaliau apibūdinti geologinius objektus, patys praturtėjome  žiniomis.

Dėkojame kolegoms – A.Damušytei, G.Motuzai, V.Mikulėnui ir kitiems padėjusiems rengti Geopaveldo dieną. Nuoširdžiausia mūsų padėka Molėtų krašto muziejaus direktorei Viktorijai Kazlienei, sumaniai sujungusiai Alantos dvaro kultūrinę programa „Ponas išvažiuoja...“ su mūsų Geologinio paveldo diena. Jos dėka apie Geopavledo dieną buvo paskelbta per radiją, spaudoje. Rasa Leonavičiūtė, Alanto dvaro direktorė parodė dvaro muziejų, ekspozicijas.

Geologinio paveldo dienai Lietuvos geologijos tarnyba parengė lauko seminaro vadovą: Molėtų krašto geologinis paveldas: lauko seminaro vadovas / parengė: Satkūnas J., Gedžiūnas P., Guobytė R. ... et al.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2011. – 37 p.: iliustr. – (Geologinio paveldo diena 2011 m. rugsėjo 24 d.). Nuotraukos

2012 metai: Lietuvos geologinio paveldo diena Varėnos krašte Merkinės apylinkėse

(Įspūdžius apie geologinio paveldo dieną Dzūkijoje skaitykite  2012 m. "Geologijos akiračių" 4  numeryje)

Geologinio paveldo dienai parengtas lauko seminaro vadovas: Dzūkijos geologinė savastis: lauko seminaro vadovas / parengė: Grigienė A., Jonynas J., Mikulėnas V. ... et al.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2012. – 20 p.: iliustr.  

2013 metai: Lietuvos geologinio paveldo diena Akmenės-Mažeikių krašte 

(Apie geologinio paveldo dieną Akmenės-Mažeikių krašte galėsite paskaityti 2013 m. "Geologijos akiračių" 4 ir 2014 m. 1  numeriuose)

Geologinio paveldo dienai parengtas lauko seminaro vadovas: Akmenės-Mažeikių krašto geologinis paveldas: lauko seminaro vadovas / parengė: Almanis A., Čyžienė J., Satkūnas J. ... et al.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2013. – 44 p.: iliustr.  

 

Geologinio paveldo diena jau tapo tradicija ir laukiame Jūsų pasiūlymų dėl  2013 metų Geopaveldo dienos rengimo vietos.