Garbės nario vardas suteikiamas LGS tikrajam nariui arba kitam asmeniui už ypatingus nuopelnus Lietuvos geologijai. Garbės nario vardą, LGS tarybos teikimu, suteikia suvažiavimas, kartu su tai patvirtinančiu pažymėjimu

 

Lietuvos geologų sąjungos garbės nariai: 

IV LGS suvažiavimo, įvykusio 1992 m. gruodžio 4 d., nutarimu: 

Nr. 1. Vincas Mikaila 

Nr. 2. Vincas Krikščiūnas 

 V LGS suvažiavimo, įvykusio 1994 m. sausio 21 d., nutarimu: 

Nr. 3. Stasys Žeiba 

Nr. 4. Juozas Paškevičius 

Nr. 5. Adolfas Vala 

 VI LGS suvažiavimo, įvykusio 1995 m. lapkričio 10 d., nutarimu: 

Nr. 6. Julius Paltanavičius 

Nr. 7. Viktoras Kemėšis 

Nr. 8. Eduardas Vodzinskas 

Nr. 9. Vincas Vaitonis 

 VII LGS suvažiavimo, įvykusio 1996 m. gruodžio 12 d., nutarimu: 

Nr. 10. Ona Kondratienė 

Nr. 11. Meilutė Kabailienė 

Nr. 12. Rapolas Rajeckas 

Nr. 13. Vytautas Juodkazis 

 VIII LGS suvažiavimo, įvykusio 1997 m. lapkričio 21 d., nutarimu: 

Nr. 14. Danutė Sakalauskienė 

Nr. 15. Barbora Rupšlaukytė 

Nr. 16. Povilas Suveizdis 

Nr. 17. Aleksandras Šliaupa 

Nr. 18. Jonas-Algirdas Misiūnas 

IX LGS suvažiavimo, įvykusio 1998 m. lapkričio 27 d., nutarimu: 

Nr. 19. Algirdas Jurgaitis 

Nr. 20. Antanas Algirdas Klimas 

Nr. 21. Kęstutis Sakalauskas 

Nr. 22. Hiliaras Rauba 

XII LGS suvažiavimo, įvykusio 2001 m. lapkričio 30 d., nutarimu:

Nr. 23. Algirdas Domaševičius 

Nr. 24. Algimantas Grigelis 

Nr. 25. Augustinas Linčius 

Nr. 26. Vytautas Narbutas 

Nr. 27. Vincas Saulėnas 

XV LGS suvažiavimo, įvykusio 2004 m. gruodžio 3 d., nutarimu: 

Nr. 28. Algirdas Gaigalas 

Nr. 29. Rimantas-Pranas Gailius 

Nr. 30. Vytautas Skuodis 

Nr. 31. Emilis Jemeljanovas 

Nr. 32. Valentina Karatajūtė-Talimaa 

 XVI LGS suvažiavimo, įvykusio 2005 m. lapkričio 25 d., nutarimu: 

Nr. 33. Joana Rutkauskaitė 

Nr. 34. Juozas Butrimas 

Nr. 35. Mykolas Dobkevičius 

Nr. 36. Jonas Diliūnas 

Nr. 37. Valentinas Kadūnas 

Nr. 38. Algimantas Vaznonis 

 XVII LGS suvažiavimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 1 d., nutarimu:

Nr. 39. Albertas Alminas

Nr. 40. Vytautas Bernatavičius

Nr. 41. Alvydas Gikys 

Nr. 42. Irena Jurkšienė 

Nr. 43. Petras Lapinskas 

Nr. 44. Jonas Kiselis 

Nr. 45. Vincas Korkutis 

Nr. 46. Vaidutis Riškus 

Nr. 47. Lilija Rotkytė 

XVIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2007 m. lapkričio 30 d., nutarimu: 

Nr. 48. Valentinas Baltrūnas

Nr. 49. Zenonas Šonta

Nr. 50. Onytė Zdanavičiūtė

Nr. 51. Vita Rastenienė 

Nr. 52. Marijonas Repečka 

Nr. 53. Olimpija Karvelienė 

Nr. 54. Meilė Tilvytienė 

Nr. 55. Birutė Širvinskienė

XIX LGS suvažiavimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 28 d., nutarimu:

Nr. 56. Vyda Elena Gasiūnienė

Nr. 57. Gediminas Motuza-Matuzevičius

 XXI LGS suvažiavimo, įvykusio 2010 m. gruodžio 3 d., nutarimu: 

Nr. 58. Edmundas Gaižauskas

Nr. 59. Angelė Juškevičiūtė

Nr. 60. Janė Birutė Krasnevič

Nr. 61. Rimgaudas Malskaitis

Nr. 62. Egidijus Trimonis

XXII LGS suvažiavimo, įvykusio 2011 m. gruodžio 3 d., nutarimu: 

Nr. 63. Rytis Giedraitis

Nr. 64. Laimutė Ona Augulytė

Nr. 65. Jonas Banėnas

XXIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2012 m. lapkričio 30 d., nutarimu: 

Nr. 66. Kastytis Juozas Dundulis

Nr. 67. Ramutis Bonifacas Mikšys

 XXV LGS suvažiavimo, įvykusio 2014 m. lapkričio 28 d., nutarimu: 

Nr. 68. Olegas Pustelnikovas

Nr. 69. Bernardas Paukštys

Nr. 70. Ričardas Vaitiekūnas

Nr. 71. Jonas Šimėnas

XXX LGS suvažiavimo, įvykusio 2019 m. lapkričio 29 d., nutarimu:

Nr. 72. Rimantė Guobytė,

Nr. 73. Antanas Brazauskas,

Nr. 74. Vykintas Matuzevičius,

Nr. 75. Saulius Sidaras