LGS SUVAŽIAVIMAS

Aukščiausias LGS organas yra suvažiavimas. Jis tarybos iniciatyva kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Kas treji metai šaukiamas ataskaitinis –rinkiminis suvažiavimas, kuriame atsiskaito LGS pirmininkas, LGS tarybos nariai, išlkausomos  etikos  bei revizijos komisijų ataskaitos,  išrenkamas naujas LGS pirmininkas, nauja LGS taryba, etikos  bei revizijos komisijos.

Paskutinis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyko 2019 metų lapkričio 29 d. Jame buvo išrinktas pirmininkas, naujoji LGS taryba bei revizijos ir etikos komisijos.