Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai
Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai vyksta kasmet, dažniausia - lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Tradicinė suvažiavimų vieta Geologijos ir Geografijos instituto didžioji salė. Suvažiavimo pagrindinėje arba  "oficialioje"  dalyje  aptarima LGS veikla, svarstomi svarbūs geologinei visuomenei klausimai. Antrojoje -  "linksmojoje" suvažiavimo dalyje neoficialioje aplinkoje vyksta smagus bendravimas su kolegomis, dalijamasi įspūdžiais, linksminamasi. Suvažiavimo dalyviams koncertuoja bei liaudies dainomis ir šokiais linksmina geologų folklorinis ansamblis "Apynys".
Kas treji metai vyksta ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas, kuriame LGS taryba atsiskaito už nuveiktą darbą bei išrenkama nauja LGS taryba ir LGS pirmininkas.

Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai:

I-asis suvažiavimas, įvykęs 1989 metų lapkričio 10 d. (LGS steigiamasis suvažiavimas)

II-asis suvažiavimas, įvykęs 1991 metų vasario 22 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

III-asis suvažiavimas, įvykęs 1992 metų vasario 21 d.

IV-asis suvažiavimas, įvykęs 1992 metų gruodžio 4 d.

V-asis suvažiavimas, įvykęs 1994 metų sausio 21 d.

VI-asis suvažiavimas, įvykęs 1995 metų lapkričio 10 d.(ataskaitinis-rinkiminis)

VII-asis suvažiavimas, įvykęs 1996 metų gruodžio 12 d.

VIII-asis suvažiavimas, įvykęs 1997 metų lapkričio 21 d.

IX-asis suvažiavimas, įvykęs 1998 metų lapkričio 27 d.(ataskaitinis-rinkiminis)

X-asis suvažiavimas, įvykęs 1999 metų lapkričio 26 d.

XI-asis suvažiavimas, įvykęs 2000 metų gruodžio 1 d.

XII-asis suvažiavimas, įvykęs 2001 metų lapkričio 30 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2002 metų lapkričio 22 d.

XIV-asis suvažiavimas, įvykęs 2003 metų lapkričio 28 d.

XV-asis suvažiavimas, įvykęs 2004 metų gruodžio 3 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XVI-asis suvažiavimas, įvykęs 2005 metų lapkričio 25 d.

XVII-asis suvažiavimas, įvykęs 2006 metų gruodžio 01 d.

XVIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2007 metų lapkričio 30 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XIX-asis suvažiavimas, įvykęs 2008 metų lapkričio 28 d.

XX-asis suvažiavimas, įvykęs 2009 metų lapkričio 27 d.

XXI-asis suvažiavimas, įvykęs 2010 metų gruodžio 3 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXII-asis suvažiavimas, įvykęs 2011 metų gruodžio 2 d.

XXIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2012 metų lapkričio 30 d.

XXIV-asis suvažiavimas, įvykęs 2013 metų lapkričio 29 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXV-asis suvažiavimas, įvykęs 2014 metų lapkričio 28 d.

XXVI-asis suvažiavimas, įvykęs 2015 metų lapkričio 27 d.

XXVII suvažiavimas, įvykęs 2016 metų lapkričio 25 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXVIII suvažiavimas, įvykęs 2017 metų gruodžio 08 d.

XXIX suvažiavimas, įvykęs 2018 metų lapkričio 30 d.

XXX suvažiavimas, įvykęs 2019 metų lapkričio 29 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXXI suvažiavimas, įvykęs 2020 metų lapkričio 27 d.