LGS TARYBA

Taryba rūpinasi LGS veikla tarp suvažiavimų: prižiūri LGS turtą, tvarko vertybių bei finansinę apskaitą, sudaro veiklos krypčių komisijas, koordinuoja skyrių ir sekcijų veiklą, sudaro komisijas atskiriems klausimams spręsti, sudaro redaktorių kolegijas, skiria LGS leidinių redaktorius, skatina asmenis, pasižymėjusius LGS veikloje. LGS Taryboje šiandien yra 17 narių: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, 5 veiklos krypčių komisijų pirmininkai, 3 sekcijų ir 5 skyrių, pirmininkai.

LGS XXX (2019-11-29) SUVAŽIAVIME IŠRINKTI:

LGS pirmininkė Vaida Šeirienė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37065615338, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS pirmininko pavaduotoja Laura Gedminienė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37066365794, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS sekretorė Alma Grigienė,
Lietuvos geologijos tarnyba,
Tel.: +37052139053, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS iždininkė Jūratė Vaznytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37065364084, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Komisijos:

Geologijos pažangos ir propagavimo komisijos ir teisės aktų monitoringo pirmininkas Anicetas Štuopis,
Tel.:+37065582465 , el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Geologinio švietimo komisijos pirmininkė Darja Dankina-Beyer,
Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas,
Tel.:  +37061926143, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Geologinių gamtos paminklų komisijos pirmininkė Gražina Skridlaitė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37061216675, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Geologijos paveldo komisijos pirmininkė Violeta Pukelytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.:  +37068413631, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo komisijos pirmininkė Vaida Kirkliauskaitė,
Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas,
Tel.: +37061240893, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Sekcijos:

Kvartero geologijos sekcijos pirmininkas Albertas Bitinas,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37068780826 el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Hidrogeologijos sekcijos pirmininkė Jurga Arustienė,
Lietuvos geologijos tarnyba,
Tel.: +37052335605, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Studentų sekcijos pirmininkas Martynas Grigas,
Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas,
Tel.: +37062211767, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Skyriai:

Lietuvos geologijos tarnybos skyriaus pirmininkė Aldona Damušytė,
Lietuvos geologijos tarnyba,
Tel.: +37052335323, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Geologijos ir geografijos instituto skyriaus pirmininkė pirmininkė Miglė Stančikaitė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37065097315, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vilniaus universiteto skyriaus pirmininkas Audrius Čečys,
Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas,
Tel.: +37068696480, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas Giedrius Bičkauskas,
Tel.: +37068697001, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Geologijos įmonių asociacijos skyriaus pirmininkas Saulius Gegieckas,
Tel.: +37068657305, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,