LGS VALDYBA

LGS Valdybą sudaro 6 nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, žurnalo "Geologijos akiračiai" atsakingasis redaktorius bei VšĮ "Geologijos akiračiai" direktorius.

LGS XXX (2019-11-29) SUVAŽIAVIME IŠRINKTI:

LGS pirmininkė Vaida Šeirienė,
Tel.: +37065615338, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 LGS pirmininko pavaduotoja Laura Gedminienė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37066365794, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS sekretorė Alma Grigienė,
Lietuvos geologijos tarnyba,
Tel.: +37052139053, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS iždininkė Jūratė Vaznytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37065364084, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” vyriausioji redaktorė Violeta Pukelytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37068413631, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” direktorė Agnė Venckutė Aleksienė,
Tel.: +37068527571, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.