Veiklos krypčių komisijos:


Geologijos pažangos ir propagavimo -  komisijos pirmininkas Anicetas Štuopis
Geologijos pažangos būklės vertinimas, naujos kryptys ir idėjos, specialistai.

Geologinio švietimo -  komisijos pirmininkas Simonas Saarmann
Jaunųjų geologų olimpiados, vasaros stovyklos, jaunųjų geologų būreliai, muziejai, terminija, visuomenės informavimo priemonės, kt.

Geologinių gamtos paminklų - komisijos pirmininkė  Gražina Skridlaitė
Rūpinimasis geologinių gamtos paminklų įteisinimu ir apsauga, priežiūra, populiarinimu.

 

Geologijos paveldo - komisijos pirmininkas  Simonas Saarmann
Geologijos paveldo saugojimas, įamžinimas, istorija, tradicijos.

 

Teisės aktų monitoringo – komisijos pirmininkas Anicetas Štuopis
Teisės aktų projektų stebėsena