GA2017_3 Autorius Pavadinimas Puslapis
Žurnalo titulinis 3
Turinys 4

A. Šliaupa

Lietuvos kvartero nuogulų iki 50 m gylio rajonavimo žemėlapis
Map of regionalisation of the Quaternary deposits up to 50 m depth in Lithuania

7

G. Žalūdienė

Česlovo Chmielevskio 150-tosios gimimo metinės
Czeslaw Chmielewski – 150th birth anniversary

11
V. Marcinkevičius Stambaus mastelio (1:50 000) geologinė nuotrauka šiaurės Lietuvoje
A large-scale (1:50 000) geological mapping in North Lithuania: aim, methods, methodology and results
15

A. Grigelis

Čilė – Ignoto Domeikos laimės ir kančios šalis
Chile, country of hapiness and distress of Ignacy Domeyko
25
L. Mikoliūnaitė,
A. Kareiva

Konferencija, skirta žymaus geologo ir mineralogo Ignoto Domeikos 215-osioms gimimo metinėms paminėti
Conference dedicated to the 215th anniversary of eminent geologist and mineralogist Ignacy Domeyko

32
G. Skridlaitė Japonija: vulkanai, žemės drebėjimai, granitų intruzijos arba kitoks kvarteras
Japan: volcanoes, earthquakes, granite intrusions or the other Quaternary
34

Tarptautinė konferencija Birštone „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams“
International Conference at Birštonas „Earth’s Fields and their Influence on Organisms“
46

S. Radzevičius,
A. Spiridonov

Progresas konodontų tyrimuose
Progress on Conodonts Investigation

48

V. Astas

Sakmė apie pasaulio sutvėrimą, Nemuno kilpas ir sūrų vandenėlį
Saga on the creation of the World, Nemunas loops and salty springs
50

A. Spiridonov

Negandų laikai Žemės gyvybės evoliucijai
The worst of times in Earth‘s life evolution

53

D. Dankina

Paleontologinė praktika Aragono regione, Ispanijoje
Paleontological field work in the region of Aragon

55

M. Aliuškevičius, G. Motuza

Tarptautinė Asteroido diena
International Asteroid day

58

L. Gedminienė

Jaunųjų geologų stovykla Dauguose
Camp of young geologists at Daugai

60

V. Matutis

Studentai švenčia Geologo dieną
Student feast of Geologist day

62

R. Guobytė

Sirvėtos regioninio parko geologinis pamatas
Geological basement of the Sirvėta regional park

64
Žurnalo viršeliai