GA2018_1 Autorius Pavadinimas Puslapis
Turinys 4

Redakcijos skiltis
Editorial column

Su Lietuvos vardu
On behalf of Lithuania

6

A.Venckutė-Aleksienė

Atkurtai Lietuvos valstybei - 100 metų
The restored State of Lithuania is 100 years old

7
T.Rimkus Titnagas ir jo reikšmė akmens amžiaus bendruomenių ūkyje
Flint and its significance in economy of the Stone Age communities
11

G.Žalūdienė

Antano Giedraičio geologiniai tyrinėjimai
Geological investigations of Antanas Giedraitis
17
V.Mikulėnas, S.Antušas, V.Minkevičius, G.Vaičiūnas

Gedimino pilies kalno šlaitų naujausių deformacijų apžvalga ir tyrimai
Review and investigations of recent deformations of the Gediminas Castle Hill slopes

21
L.Gedminienė XXVIII Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas
The 28th Congress of Geological Society of Lithuania
28

J.Šečkus

Geologijos mokslo ateitis Lietuvoje – ar turime viziją?
The future of geological science in Lithuania - have we a vision?

33

A.Spiridonov

Geologijos poreikis didžiulis, bet mes to sugebame nepastebėti
The demand for the geology is high, but we are able to overlook it

36

M.Kataržytė, R.Povilanskas, N.Čerkasova

Nauji paplūdimiai Kuršių mariose – būtinybė ar galimybė?
New beaches in the Curonian Lagoon - a necessity or opportunity?
39

L.Gedminienė

Kvarteristų lauko simpoziumas Suomijoje
Field Symposium of Quaternary researchers in Finland

42

L.Gedminienė

Geologinės informacijos pateikimas visuomenei darbo aplinkoje
Presentation of geological information to the public in the workplace

44

Svečiuose Šveicarijos kompanija „Geobrugg“
The visit of Swiss company “Geobrugg”

47

Lietuvos geologijos tarnyboje
In Lithuanian Geological Survey

48

Nauji leidiniai
New books

54

Lietuvos geologų sąjungoje
In Geological Society of Lithuania

59
Pro memoria 63
Žurnalo viršeliai