GA2018_2 Autorius Pavadinimas Puslapis
  Turinys 4

 

Redakcijos skiltis 
Editorial column

6

V. Marcinkevičius

Ignalinos atominės elektrinės rajono geologinė nuotrauka ir jos rezultatai
Results of geological mapping in Ignalina Nuclear Power Plant area

7
A. Armanavičius Informacijos apie pažeistas žemes kaupimas ir susisteminimas
Lands affected by quarries: data collation and organisation
23

J. Satkūnas

Lietuvos geologijos tarnyba 2018 metais – veiklos ir būklės apžvalga
Overview of the Art on activities of the Lithuanian Geological Survey in 2018
17
A. Grigelis

Domeikų šeimos dvaras Nedzviadkoje Dariušo Obuch-Voščatinskio prisiminimuose
Memories of Dariusz Obuch-Woszczatynski‘s on Domeyko‘s family manor house in Niedzwiadka

21
L. Glebavičiūtė Ir vienas žmogus gali padaryti daug
Even one person can make a difference
28

D. Pupienis

Mokomoji-pažintinė išvyka į Lietuvos pajūrį
Educational trip to the Lithuanian coast

33
 

Seminaras Geologų dienai „Lietuvos geologija valstybės valdymo reformų sūkuriuose“
Geologists Day workshop „Geology in Lithuania during state governance reorganisations

36

D. Daunys

11-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija
11th national Marine Science and Technology conference.
39
 

Vilniaus universiteto geologijos bakalaurų baigiamųjų darbų apžvalga
Review of bachelor theses in Geology at Vilnius University

42

A.Spiridonov, E. Rudnickaitė, M. Ivanov

 

Naujojo Sibiro salų mamutas Goša ir pleistoceno megafaunos ekspozicija Vilniaus universitete
Mammoth Gosha and the Pleistocene megafauna exposition from New Siberian Islands at Vilnius University

44
 D. Auškelytė

XXXV-oji geologų diena!
XXXV-oji geologų diena!

47
  Pro memoria 63
  Žurnalo viršeliai