GA2018_3 Autorius Pavadinimas Puslapis
Turinys 4

G. Motuza

Didžioji paradigma
Didžioji paradigma

5

J. Arustienė

Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tiriamasis monitoringas gruntiniame vandenyje
Investigative monitoring of active substances of plant protection products in shallow groundwater

12
R. Šimanauskienė,
R. Linkevičienė,
J. Taminskas,
G. Kibirkštis,
L. Jukna
Čepkelių pelkės subbaseinai ir jų poveikis paviršiaus kaitai
Sub-basins of Cepkeliai wetland and their effect on the surface changes
20

V. Gerulaitis

Lietuvos geografijos mokyklinių vadovėlių raida 1990-2018 metais
Development of Lithuanian geographic school textbooks in 1990-2018
24
J. Paškevičius

Marijonas Tomašauskas
Marijonas Tomašauskas

26
G. Žaludienė Tarnauti visai Lietuvos visuomenei – Marijonui Tomašauskui atminti
In memory of Marijonas Tomašauskas: serving society of Lithuania
28

V. Baltrūnas

Paminėtos profesoriaus akademiko Juozo Dalinkevičiaus 125-osios gimimo metinės
Commemoration of the 125th birth anniversary of Professor Juozas Dalinkevičius

30

D. Pupienis

Mokslininkams vasara - ne poilsio, o bendradarbiavimo ir tyrimų laukuose metas
Researcher’s summer: time for cooperation and field research

32

S. Rinkevičiūtė

Tarptautinis paleontologijos kongresas Paryžiuje
International Congress of Paleontology in Paris
36

L. Gedminienė
J. Vaznytė,
G. Skridlaitė,
B. Poškienė

34-oji jaunųjų geologų stovykla
34th summer science camp of the young geologists

40

D. Mormokas

Jaunojo gamtininko stovykla Marcinkonyse
Camp of the young naturalist in Marcinkonys

42
S. Rinkevičiūtė,
S. Radzevičius.

Vasaros praktika VU Geomokslų institute
Summer internship at the Institute of Geosciences, Vilnius University

44
Vilniaus universiteto geologijos magistrų baigiamųjų darbų apžvalga
Review of master theses in Geology at Vilniaus University
45
Nueitą kelią prisiminus
Looking back at the past
50

Jubiliejinės datos, sukaktys
Anniversaries

56
Pro memoria 60