GA2020_1-2 Autorius Pavadinimas Puslapis
  Turinys 4

 A. Venckutė-Aleksienė,
S. Radzevičius,
A. Venckutė-Aleksienė,
S. Radzevičius,
A. Spiridonov

Akritarchai – nematomi praeities liudytojai
Acritarchs - invisible witnesses from the past

5

R. Taraškevičius, R. Zinkutė

Arsenas ir kiti galimai pavojingi elementaiArsenas ir kiti galimai pavojingi elementaikai kuriose kvartero nuogulose
Arsenic and others potentially dangerousArsenic and others potentially dangerouselements in some of Quaternary deposits

9
A. Grigienė, V. Mikulėnas, J. Satkūnas Velniškasis Aukštadvario Velniškasis Aukštadvario apylinkių paveldas
Lands affected by quarries: data collation and organisation
13

J. Šečkus, R. Šečkuvienė

Žemės istorija geologinėse Žemės istorija geologinėse ekskursijose
Highlights of the Earth history in geological Highlights of the Earth history in geologicalexcursions
23

L. Gedminienė, 
J. Vaznytė,
G. Skridlaitė,
L. Gedminienė,
J. Vaznytė,
G. Skridlaitė,
V. Pajarskas,
A. Augūnienė,
E. Rudnickaitė

Jaunųjų geologų judėjimas 2019–2020 m.
Activity of young geologists in 2019-2020

32
J. Vaznytė XXIV tarptautinis geomokslų studentų XXIV tarptautinis geomokslų studentų sąskrydis
XXIV annual meeting of EuropeanXXIV annual meeting of European Geosciences Students Network
36

Giedrius Giparas

LGT – atvira, skaidri, moderni ir kompetentinga institucija Žemės gelmių valdymo srityje
Geological Survey of Lithuania -Geological Survey of Lithuania -open, transparent, modern and competent institutionfor underground management of the Earth

38
 

Lietuvos geologų sąjungoje
News from the Lithuanian Geological Society

45

 

Veiklos įvertinimas
Evaluation of activity
54
 

Jubiliejinės datos, sukaktys
Anniversaries

55
  Žurnalo viršeliai