GA 2021 Nr 1 2 virelis1 Autorius Pavadinimas Puslapis
  Turinys 2
 

Redakcijos skiltis
Editorial section

3
V. Baltrūnas

Geologijos ir geografijos institutui – 80! Arba trumpai apie jo įsteigimo aplinkybes
80 years for the Institute of Geology and Geography: a short story how it was established

4
R. Žaromskis

Eduardo Červinsko indėlis siekiant pažinti Kuršių marias ir Baltijos jūros priekrantes
Contribution of Eduardas Červinskas’ to a study of the Curonian Lagoon and the Baltic shore

9

T. Dabulevičienė,
I. Kozlov,
D. Vaičiūtė

Pietryčių Baltijos jūros apvelingas ir jo poveikis priekrantės aplinkai
Coastal upwelling in the South-Eastern Baltic sea and its implications for the coastal environment
12

G. Srėbalienė,
S. Olenin,
A. Narščius

Svetimkraščių rūšių, introdukuotų į Baltijos jūrą, ekologinis įvertinimas
Environmental assessment of alien species introductions into the Baltic sea
25
A. Bitinas

Pietryčių Baltijos nerijos: trumpa geologinės raidos apžvalga
The spits of the South-Eastern Baltic: a brief overview of geological development

34
A. Damušytė

Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos geologinis kartografavimas
Geological mapping of Lithuanian marine areas of the Baltic sea

45

D. Jarmalavičius,
G. Žilinskas

Jūros krantas: tvirtinti negalima prisitaikyti – kur dėti kablelį?
Sea coast: reinforce or adjust
55

R. Šliaupienė,
S. Šliaupa

Spindulinis hidraulinis gręžimas – hidraulinio uolienų ardymo alternatyva geoterminiuose gręžiniuose
adial jet drilling – alternative to the hydrofracturing in geothermal wells
69

V. Vaškienė,
V. Budrikienė

Pažintis su Skuodo rajono karjerais ir ne tik...
Quarries of the Skuodas area and much more...
77
E. Rudnickaitė

ilniaus universiteto geologijos studijų programų 2021 m. absolventai ir jų baigiamieji darbai bei apgintos VU Geologijos krypties (N 005) daktaro disertacijos
Graduate students of the geology programme at Vilnius University in 2021: graduate theses and defended doctor dissertations

81
B. Poškienė

Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimas
How we celebrated king Mindaugas’ coronation (statehood) day

83
I. Satkūnienė

Žaliųjų idėjų mugėje Lankytojų laukia renovuotas Žemės gelmių informacijos centras
Fair of Green ideas. The renovated Information center of Earth underground is awaiting visitors

84
V . Pukelytė

Vilniuje turiningai paminėta Geologų diena
Lively celebration of the Geologist’ day in Vilnius

86
V. Šeirienė

Vardinių suoliukų pristatymo šventė Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose
Benches in honor of outstanding geologists were introduced to public at the botanic garden of Vilnius University

87
R. Žaromskis

Sveikinant kolegą doc. Eduardą Červinską garbingo šimto metų jubiliejaus proga
100th anniversary of a colleague, associated professor Eduardas Červinskas

88
J. Laškovas

Atkakliai siekiantis tikslo. Vincento Korkučio 90-ies metų jubiliejui
Energetic Vincentas Korkutis celebrates his 90th birthday

95

I. Vaičeliūnas,
A. Jasas

Alfonsui Valušiui – 90!
90th anniversary of Alfonsas Valušis
101
S. Gadeikis

Inžinierius geologas, mokslininkas, pedagogas. Prof. Kastyčiui Juozui Dunduliui – 80
An engineer, geologist, scientist, teacher. 80th anniversary of prof. K. J. Dundulis

103
V. Baltrūnas

Kvarteristai sveikina: Bronislavui Karmazai – 70
Quarternary scientists congratulate Bronislavas Karmaza on his 70th birthday

106

A. Grigelis,
L. Ž. Gelumbauskaitė

Netekome kuklaus bičiulio... Vincas Vienožinskis (1930 10 03–2021 05 18)
We lost a modest friend... Vincas Vienožinskis (1930 10 03–2021 05 18)
108

V. Saulėnas,
V. Rastenienė

Netekome Jono Stasio Malinausko (1927 08 30–2021 07 01)
A loss of Jonas Stasys Malinauskas (1927 08 30–2021 07 01)
110