auksinis plaktukas

Profesinės Geologų dienos proga 2022 m. balandžio 21 d. vyko konferencija „Lietuvos žemės gelmių turtai. Ar gebame juos tinkamai panaudoti?“ Į renginį sukviesti aktyviausieji geologinės bendruomenės nariai ir geologinę veiklą reguliuojančių valdžios institucijų atstovai. Konferencijos metu pranešimus darė Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Giedrius Giparas, Geologijos įmonių asociacijos prezidentas, Saulius Gegieckas, UAB „Minijos nafta“ gamybos vadovas Ignas Vaičeliūnas, Vilniaus universiteto docentai dr. Gintaras Žaržojus, dr. Donatas Kaminskas. Buvo aptarti žemės gelmių panaudojimo ir apsaugos, gavybos reguliavimo iššūkiai ir siekiai, pasidalinta nuomonėmis apie šioje veikloje kylančias problemas siekiant bendrų sprendinių joms įveikti. Taip pat pristatytos naujausios aktualijos geologijos specialistų ugdymo sferoje. LGT vyriausiasis patarėjas Jonas Satkūnas kaip fondo atstovas pristatė Geologo Antano Giedraičio fondo valdybos pranešimą apie fondo siekius pagerbti Lietuvos geologijai ir kultūrai nusipelniusius geologus siūlydamas prisijungti dalyvauti prie planuojamų renginių.

Renginio pabaigoje vyko Antano Giedraičio fondo apdovanojimai garbės ženku „Auksinis geologo plaktukas“. Už ypač reikšmingą ilgalaikę geologijos mokslo, mokymo ar gamybinę veiklą apdovanojimus gavo geologai Viktoras Kemėšis, Vytautas Antanas Januška, Dr. Jevlampijus Laškovas ir Lietuvos respublikinės premijos laureatas Dr. Vincentas Korkutis. Už reikšmingą geologijos viešinimo, populiarinimo ir jaunimo ugdomąją veiklą apdovanojimai buvo įteikti Vilniaus Universiteto dr. Eugenijai Rudnickaitei ir pirmojo jaunųjų geologų būrelio Lietuvoje vadovei, mokytojai Janinai Anastazijai Puronienei. Už mokslo ir technologijų plėtojimą versle didinant Lietuvos geologijos inovacinį potencialą ir konkurencingumą apdovanoti hab. dr. Antanas Algirdas Klimas ir buvęs ilgametis Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos vadovas Donatas Užpalis. Sveikiname nominantus!

Už kasmetinį renginio organizavimą nuoširdžiai dėkojame UAB “Grota” , Geologijos įmonių asociacijai, visiems konferencijos svečiams ir pranešėjams.


Nuotraukos Augusto Uktverio.

auksinis plaktukas

 

 auksinis plaktukas

 

auksinis plaktukas

 

auksinis plaktukas