Viktoras KemešisViktoras KEMĖŠIS (1928 - 2022) gimė 1928 m. rugpjūčio 19 d. Trumbatiškio vienkiemyje, Debeikių valsčiuje (dabartiniame Anykščių raj.), Utenos apskrityje.
Gyveno Panevėžyje, kur 1947 m. baigė gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo mokytis į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, kurį baigė 1952 m. 1951 m. pradėjo dirbti Geologijos katedros vyresniuoju laborantu, 1954–1955 m. buvo šios katedros asistentas.
Vienas iš Enciklopedinio geologijos terminų žodyno autorių.
1995 m. jam suteiktas Lietuvos geologų sąjungos Garbės nario vardas.

Velionis bus pašarvotas Pal. J.Matulaičio bažnyčios 5 salėje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius) gruodžio 7 dieną nuo 16 val.
Laidotuvės gruodžio 8 dieną 11 val.