Komisijos veikla: Jaunųjų geologų olimpiados, vasaros stovyklos, jaunųjų geologų būreliai, muziejai, terminija, visuomenės informavimo priemonės, kt.