Komisijos veikla: Rūpinimasis geologinių gamtos paminklų įteisinimu ir apsauga, priežiūra, populiarinimu.

Rūpinasi geologinio paveldo populiarinimu ir išsaugojimu, gamtos paminklų įteisinimu, apsauga, priežiūra, populiarinimu; organizuoja Geologinio paveldo dienas Lietuvoje kurios skiriamos tvarkyti ir populiarinti žmogaus globos ir dėmesio reikalingus geologijos objektus: riedulius, atodangas, ozus, keimus, rinas, didkalves ir daubas, šaltinius ir versmes. Geopaveldo dieną organizuojamos išvykos prie geopaveldo objektų, seminarai, žiniasklaidos renginiai.