Komisijos veikla: Ryšiai ir bendradarbiavimas: užsienio partneriai, diskusijos, projektai, koordinavimas

Koordinuoja bendradarbiavimą su kitomis geologinėmis organizacijomis, atstovauja Įstaigos interesus šalyje ir užsienyje; Užsienio partneriai, diskusijos, projektai, koordinavimas.