LGS istorija

Lietuvos geologų sąjunga įkurta 1989 metų lapkričio 10 d. Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje. LGS kūrimas vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir savarankiškos demokratinės veiklos idėjų šviesoje. Nežinios ir didelių vilčių metais buvo įsteigta nauja, nuo buvusios Sovietų Sąjungos nepriklausoma visuomeninė profesinė organizacija.

Pirmasis LGS veiklos dešimtmetis buvo sudėtingas - pradėta kurti Lietuvos Respublikos įstatyminė bazė, vyko geologinių organizacijų privatizacija, susiformavus rinkos sąlygoms, pasikeitė geologinių darbų ir mokslinių tyrimų finansavimo tvarka. Tačiau Lietuvos geologija išlaikė šį skausmingą egzaminą: išliko visos tolesnei normaliai geologijos raidai būtinos institucijos - Lietuvos geologijos tarnyba, mokslo pažangą užtikrinantis Geologijos (dabar - Geologijos ir geografijos) institutas, ruošiančios specialistus bei atliekančios mokslinius tyrimus Vilniaus universiteto geologinės katedros, buvusių stambių gamybinių geologinių organizacijų bazėje susikūrusios pajėgios privačios firmos.

Šių didelių politinių ir socialinių permainų sūkuryje Lietuvos geologų sąjunga vienija geologų bendruomenę, prisideda kuriant Žemės gelmių įstatyminę bazę, ieško tinkamiausio probleminių klausimų sprendimo. Daugiau nei dešimt LGS veiklos metų tik patvirtina, kad ši visuomeninė institucija yra ir gyvybinga, ir reikalinga, nes ateityje teks spręsti ne mažiau Lietuvos geologų bendruomenei aktualius klausimus.