Lietuvos jaunųjų geologų olimpiados

Kasmet lapkričio pabaigoje organizuojama Lietuvos mokinių Jaunųjų Geologų respublikinė olimpiada. Mokinius olimpiadai ruošia geografijos mokytojos, nors tokio dalyko kaip geologija mokymo programoje nėra. Olimpiadai organizuoti pastaraisiais metais didžiausią iniciatyvą daro Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNSC), Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėja A. Augūnienė. Partneris – Lietuvos geologų sąjunga. Olimpiados tikslai: skatinti mokinius domėtis geologija, išsiaiškinti geriausius šalies jaunuosius geologus; įtvirtinti seminarų ir mokomųjų stovyklų metu įgytas žinias ir įgūdžius; ugdyti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, kompetencijas geologijos, ekologijos, gamtosaugos srityse.

Olimpiados dalyviai – jaunųjų geologų būrelių nariai ir kiti besidomintys geologija bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Kasmet olimpiadoje dalyvauja trijų amžiaus grupių: VI–VII, VIII–IX, X–XII klasių moksleiviai. Olimpiada susidaro iš trijų dalių. Olimpiados dalyvių rezultatus vertina LMNSC direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. Olimpiados nugalėtojai skelbiami LMNSC interneto svetainėje www.lmnsc.lt/geologu_olimpiada. Žr. taip pat JG olimpiadų archyvas.