Lietuvos Geologai

Atnaujinkite informaciją apie Lietuvos geologus!

Atnaujintą informaciją patalpinsime Lietuvos geologų sąjungos puslapyje, kur ketiname sukurti Lietuvos geologų duomenų bazę, kuri būtų naudinga, prireikus informacijos apie kolegas, taip pat ja galėtų naudotis studentai ar kiti puslapio lankytojai, ieškantys informacijos apie tam tikros srities specialistus.

Taip pat ketinama išleisti pataisytą bei papildytą knygos „Lietuvos geologai“ leidimą.

Prašytume nurodyti šiuos duomenis: Gimimo data ir vieta; mokymosi vieta ir laikas; studijų vieta ir metai; įgyta specialybė; darbovietė(s), pagrindinė darbų kryptis ir svarbiausi darbai bei pomėgiai (kaip kad 2009 m. išleistoje knygoje arba jos elektroninėje versijoje Knyga „Lietuvos geologai“, pridedant skaitmeninę spalvotą arba juodai baltą nuotrauką, kurios skiriamoji geba ne mažiau kaip 200 skirties taškų (pikselių).

Informaciją prašome siųsti

  • Aldonai Damušytei el. paštu: aldona.damusyte@lgt.lt arba
  • Violetai Pukelytei-Baltrūnienei el paštu: violeta.pukelyte@gamtc.lt

arba paštu: Aldonai Damušytei
Lietuvos geologijos tarnyba
Konarskio 35
LT-03123 Vilnius

Knygos "Lietuvos geologai" pavardžių rodyklė

(Taip pat galite ieškoti naudodami CTRL-F funkciją - ypač tinka paieškai pagal mergautines pavardes)

 

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž

A

Abromavičius Artūras
Abramavičiūtė Asta († 2012 06)
Aleksa Paulius
Aleksandravičius Henrikas († 1988 03 27)
Alminas Albertas  (LGS Garbės narys)
Ambrazevičiūtė Ona († 2012)
Andrijauskas Leonas († 1980)
Anilionis Saulius
Anusauskas Feliksas
Apanavičienė (Budrytė) Bronė (†)
Apirubytė Rasa († 2020 06 16)
Armanavičius Audrius
Arustienė (Kvedaravičiūtė) Jurga
Asadauskas Algirdas († 2001 05 16)
Augulytė Laimutė Ona (LGS Garbės narys)
Augūnienė Aurelija

--> Į puslapio viršų <---

 

Ą

B

Bagdanavičiūtė Ingrida
Bajarūnas Mykolas
Balčiūnaitis Algimutis
Balčiūnienė (Kovaliova) Svetlana
Baltakis Vytautas
Baltrūnas Valentinas
Banėnas Jonas
Banėnienė (Paičiūtė) Dalija
Banys Juozas
Baranauskas Petras
Baronas Gedeminas
Barzdžiuvienė (Kučinskaitė) Vaiva
Belickas Julius
Belickas Vytautas
Bendoraitis Algirdas
Bendoraitis Eduardas
Beniušis Stasys
Bernatavičius Vytautas
Berteška Algimantas († 2012 05 03)
Bičkauskas Giedrius
Bitinas Albertas
Bitinas Jaunutis
Blažauskas Nerijus
Blinstrubas Stanislovas
Brannvall–Kliaugienė (Kubiliūtė) Evelina
Brazauskas Antanas
Breivė Antanas
Brilingas Albertas
Brilingienė (Kuzmickaitė) Irena
Bucevičiūtė Salomėja
Buitkus Aleksandras
Bumelytė Joana Saulutė
Butrimas Juozas
--> Į puslapio viršų <---

C

Chmielevskis Česlovas
Chomčenko Roman
--> Į puslapio viršų <---

Č

Čajauskienė (Žeimaitytė) Danutė
Čechavičius Zigmantas Jonas
Čečys Audrius
Čepulis Algirdas
Čepulytė Valerija
Čerskis Jonas
Čižikienė (Karvelytė) Danutė
Čižienė (Šlyžiūtė) Jolanta
Čyžius Gediminas
--> Į puslapio viršų <---

D

Dagys Jonas
Dalinkevičius Juozas
Damušytė Aldona
Dankina Darija
Dansevičienė (Lingytė) Danutė
Dansevičius Vladas
Dauderys Petras
Dėnas Žydrūnas
Dičiūnas Gintaras
Diksaitė Izabelė
Diliūnas Jonas († 2020)
Dobkevičius Mykolas
Domaševičius Algirdas
Domeika Ignotas
Dranseikienė (Rusakevičiūtė) Audronė
Drevalienė Gražina
Dumčius Kęstutis († 2007)
Dumšienė (Ūsaitytė) Audronė
Dundulis Kastytis Juozas
Duškevičius Mykolas
Dvareckas Liudas
Dvareckienė (Baščiulytė) Elvyra Petronėlė
--> Į puslapio viršų <---

E

Eichvaldas Eduardas
Eitminavičius Steponas
Emeljanovas Emilis († 2017 10 02)
Eskilsson (Ūsaitytė) Daiva
--> Į puslapio viršų <---

Ę

Ė

F

G

Gadeikis Saulius
Gadeikyte Sonata
Gaigalas Algirdas
Gailius Rimantas Pranas
Gaižauskas Edmundas († 2014 05 01)
Garunkštienė (Abramavičiūtė) Stasė († 2015 02 19)
Gasiūnienė (Šliogerytė) Vyda Elena
Gasiūnas Kęstutis
Gedminienė Laura
Gedvilaitė Nijolė
Gedžiūnas Petras
Gegieckas Saulius
Gegieckienė (Butkutė) Vanda Vida
Gelumbauskaitė Leonora Živilė
Giedraitienė (Dubauskaitė) Janina
Giedraitis Antanas
Giedraitis Rytis
Gikys Alvydas
Girdžius Juozas
Golombevskis Janas († 2017 10 29)
Gorelik (Kazakova) Iraida
Gradulevas Večiaslavas
Gregorauskas Marius
Gregorauskienė (Jauniškytė) Virgilija
Grewingkas Konstantinas
Grigelis Algimantas
Grigienė (Juronytė) Alma
Grigonis Antanas
Grigonis Igoris
Gudelis Vytautas
Gulbinskas Saulius († 2016 06 21)
Guliakas Edmundas
Guobytė Rimantė
Gurevičienė (Imbrasaitė) Gražina
Gurskaitė Onutė


--> Į puslapio viršų <---

 

H

 

I

Ignatavičius Konstantinas Algimantas
Ignatavičius Vytautas
Ilginytė–Gelažienė Vita
Ivanauskas Kęstutis
Ivanauskienė (Šuminaitė) Stefanija
Ivanauskienė (Šniolytė) Zita
--> Į puslapio viršų <---

Į

Y

J

Jacyna Juozas
Jackevičius Vaidotas(† 2009)
Jagminas Edmundas(† 2015)
Jakimavičiūtė–Maselienė Vaidotė
Jakovickis Ignotas
Jakubauskas Antanas(† 2012 10)
Jakucevičius Antanas
Jankauskas Tadas Rimas
Janulevičius Saulius
Janušauskienė (Palšiūnaitė) Zita
Januška Vytautas
Jodelė Pranas
Jokšas Kęstutis
Jonynas Jonas
Jonušas Algirdas (†)
Jucienė (Januševičiūtė) Dovilė
Juknius Antanas
Jundzilas Stanislovas Bonifacas
Juodkazis Vytautas († 2021 03 01)
Juozapavičius Ginutis
Jurevičius Alfonsas
Jurevičius Arūnas
Jurgaitis Algirdas
Jurkonis Antanas
Jurkšienė (Normantaitė) Irena
Jusienė (Šečkutė) Asta
Juškevičiūtė Angelė
--> Į puslapio viršų <---

K

Kabailienė (Chomskytė) Meilutė († 2016 08 22)
Kadūnas Kęstutis
Kadūnas Valentinas
Kadūnienė (Boguševičiūtė) Elena Stefanija
Kaduškevič Jurij
Kairys Bronius
Kairys Tomas
Kairytė Milda
Kalanta Juozas
Kalindra Rimantas
Kaminskaitė Ieva
Kaminskas Donatas
Kaminskas Mykolas
Kanopa Vytautas
Kanopienė (Fedronaitė) Roma
Kapačiauskas Vytautas Tadas
Karmaza Bronislavas
Karmazienė (Vydūnaitė) Danguolė
Karmazinas Bogdanas
Karosas Jurgis
Kartavičius Anicetas
Karvelienė (Baltrušaitytė) Danutė
Karvelienė (Medeišytė) Veronika Olimpija
Katinas Valentinas
Katinas Vladas
Kaveckis Mykolas
Kazakauskas Vaidotas
Kazakevičienė (Duoblytė) Ieva Nijolė
Kazakevičius Romanas († 2013 09 13)
Kazakova (Rogatko) Valentina († 2007)
Kederienė (Malonaitė) Genovaitė
Kemėšis Viktoras
Kepežinskas Kazimieras († 2016 12 29)
Keraševičius Tadas
Kilda Linas
Kinderienė (Ivanauskaitė) Danguolė
Kiseliovienė–Averkienė (Gaidytė) Stasė († 2016 05)
Kiselis Jonas († 2007)
Kisielienė (Grigaitė) Dalia
Kisnėrius Jurgis
Klaus (Daugėlaitė) Nijolė († 2018 04 15)
Kleinas Arūnas
Kleišmantas Arūnas
Klimas Antanas Algirdas
Klimašauskas Alfonsas († 1992)
Klimienė (Kėkštaitė) Laima
Klišys Vytautas
Klivečkienė (Avelytė) Aldona († 2009 10)
Klizas Petras
Kolodejeva Irina
Končius Juozas
Kondratas Alfonsas
Kondratienė (Zinkevičiūtė) Ona († 2020 09 15)
Kontrimas Konstantinas Kęstutis
Korabliova Larisa
Korkutis Vincentas
Kostina (Strelcova) Klavdija
Kotovič Vera
Krasnevič (Panasiukaitė) Janė Birutė
Kražauskas Petras
Krikščiūnas Vincas
Krikščiūnas Vincas
Krikštaponis Vytautas
Kriščiūnas Virginijus
Kriukaitė Jurgita
Kšivicki Stanislav
Kurtinaitis Algirdas
Kusas Antanas
Kuzinas Algirdas
--> Į puslapio viršų <---

L

Lapinskas Petras († 2017 01 21)
Laškova (Ivanova) Lidija
Laškovas Jevlampijus
Latėnienė (Pelionytė) Aldona Elena
Laučius Marius
Laurinaitytė Dalia
Laurinaitis Algirdas Juozas († 1986 09 08)
Lazauskienė (Rupšlaukytė) Jurga
Lebedev Boris
Lelešius Vytautas
Lietuvninkas Arvydas
Linkevičiūtė Dalia Valerija († 2008 03 18)
Linčius Augustinas
Lokutijevskis Viktoras
Lukoševičius Juozas Vaclovas
Lukoševičius Liudvikas († 2018 05)
Lukošienė (Būgaitė) Marytė
--> Į puslapio viršų <---

M

Malinauskas Jonas Stasys
Malinauskas Zigmas
Malinauskienė (Muromceva) Varvara
Mališauskas Algirdas
Malskaitis Rimgaudas
Marcinkevičienė (Gontytė) Gita
Marcinkevičius Vygintas
Marcinkevičius Vytautas
Marcinonis Antanas
Markšraitienė (Ščerbenkova) Vera († 2017)
Martinaitis Mečislovas
Martyševskij Leonidas
Masiulis Pijus
Masytė Stasė Aldona (†)
Maslauskienė (Jūraitė) Elena Elvyra
Matvejeva Lidija
Mažeika Jonas
Mečėjienė (Girčytė) Danutė
Medekša Povilas
Merkys Juozapas Jonas
Mertinienė (Švažaitė) Romualda
Michailova Liudmila († 2015)
Michailovas Ilja
Michelevičius Dainius
Mičiudienė (Dabužinskaitė) Virgilija
Mikaila Vincas († 2016 03)
Mikalauskas Vladas
Mikšienė (Povilaitytė) Laima
Mikšys Ramutis Bonifacas
Mikulėnas Vidas
Mikulka Antanas
Miliūnas Rimas
Milkevičius Martynas
Mirončikas Vilimantas
Misius Pranas († 2016 11 07)
Misiūnas Algirdas Jonas († 2017 12 06)
Misūna Ana
Mockevičius Juozas
Mockus Leonas
Mokrik Robert
Monstvilas Kazimieras
Morkūnas Vytautas († 2011 04)
Morkūnienė (Banytė) Vida
Morkuvienė (Stankevičiūtė) Ona
Motuza–Matuzevičius Gediminas
Musteikis Petras
--> Į puslapio viršų <---

N

Narbutas Vytautas
Nasedkin Viktor
Navickas Vytautas
Nenartavičienė (Skrebūnaitė) Domicėlė († 2007 11)
Norvaišas Ignas
Novik Dmitrij
Novik (Petrušanko) Liudmila
--> Į puslapio viršų <---

O

p

Pakuckas Česlovas
Pakulienė (Simaškaitė) Regina
Palaitis Žygimantas
Paltanavičius Julius
Papievis Linas
Paplauskas Albertas
Paškevičienė (Podvorotnikovaitė) Lidija
Paškevičius Juozas
Paukštys Bernardas
Pelakauskas Antanas
Petkevičius Rolandas
Petraitis Leonardas
Petrošius Rimantas
Petrulis Francas
Petrulis Leonas Ričardas
Piepolienė (Janušonytė) Valerija († 2010)
Piličiauskas Vaidotas
Pocienė (Romaškevičiūtė) Jolita
Poškienė (Pivoriūnaitė) Birutė
Poškus Vidmantas
Poviliūnienė (Liepaitė) Gražina Jadvyga
Pranevičienė (Vaitiekaitytė) Janina
Prušinskas Rimantas
Prušinskienė (Vrublevskaja) Sabina
Pukelytė–Baltrūnienė Violeta
Puodžiūnienė (Morkūnaitė) Ona († 2012 11 30)
Pustelnikovas Olegas
Pūtys Petras
--> Į puslapio viršų <---

R

Račkauskas Vytautas
Radeckas Bronius
Radienė (Griciūtė) Rasa
Radzevičienė (Navickaitė) Daina
Radzevičius Alfredas
Radzevičius Sigitas
Rajeckas Rapolas
Ramanauskienė (Primudrova) Liuda
Rapševičius Valdas
Rassolko–Litovko Marija
Raslanaitė Vaida
Rastenienė (Šimanauskaitė) Vita
Rauba Hiliaras
Raudonis Pranciškus
Ražinskas Virgilijus
Reipšleger (Kralikauskaitė) Reda
Repečka Marijonas († 2018 10 18)
Rimša Vytautas
Riškus Vaidutis († 2012 12 26)
Rotkytė Lilija († 2015 04)
Ručys Antanas
Rudnickaitė Eugenija
Rugienius Juozas
Rupšlaukytė Barbora
Rusteika Boleslovas
Rutkauskaitė Joana
--> Į puslapio viršų <---

S

Sabaliauskas Albinas
Sadeckas Vidimantas
Sakalauskas Kęstutis
Sakalauskas Vitalis († 2014 10)
Sakalauskienė (Patiejūnaitė) Danutė († 2021 03 29)
Sakalauskienė (Ratkevičiūtė) Vanda
Saladžius Vytautas
Saldukaitienė (Kuzaitė) Marytė
Satkūnas Jonas
Saulėnas Vincas
Saulėnienė (Stauskaitė) Stefa
Sausaitis Jonas
Sidaravičienė (Jurevičiūtė) Nijolė
Sidorovič Edvard
Simonavičius (Symonowicz) Romanas
Skridlaitė Gražina
Skuodienė Irena († 2016 04 08)
Skuodis Vytautas († 2016 12 07)
Slavinskas Aurimas
Smilgis Jonas
Smilgius Vidmantas
Stancikas Dalius Egidijus
Stančikaitė Miglė
Stankevičius Valdas
Stanžytė Birutė
Steponėnas Danielius
Stirpeika Algirdas
Stonkus Petras
Sucila Tomas
Suveizdis Povilas († 2014 10 02)
--> Į puslapio viršų <---

Š

Šakalis Rimantas
Šakinytė Rūta († 2015 06 27)
Šalna Jonas Gasparas
Šečkus Jonas
Šečkus Rimantas
Šečkuvienė (Unčiūrytė) Ramunė
Šeirienė (Zavalytė) Vaida
Šeirys Neringas
Šeštokas Igoris
Šileikytė Auksė
Šimėnas Jonas
Šimkevičius Petras
Šimkovič Anna
Šimkus Jurgis Gediminas (†)
Šinkūnas Petras
Širvinskas Juozas Vytautas
Šlėguvienė (Grikėnaitė) Deimantė
Šleinius Stanislovas
Šlekys Liudvikas
Šliaupa Aleksandras
Šliaupa Saulius
Šliaupienė (Jomantaitė) Rasa
Šližys Marius
Šonta Zenonas († 2014 10 22)
Štuopis Anicetas
Šugalskienė (Simonavičiūtė) Jolita
Šulija Kęstutis
Švedaitė Eugenija
--> Į puslapio viršų <---

T

Talimaa (Karatajūtė) Valentina
Tamkutonienė (Beržinytė) Leontina
Taraškevičius Ričardas
Tarvydas Rimvydas
Taujanskas Vidmantas
Telksnys Vydas Juozas
Tilvytienė (Brašiškytė) Meilė
Tilvytis Valentinas
Tomašauskas Marijonas
Trimonis Algis Egidijus († 2011)
Trumpis Gintautas
--> Į puslapio viršų <---

U

Udris Agaras Jonas
Uginčius Algimantas
Urbanavičius Antanas Alfonsas
Usonis Mykolas
Užpalis Donatas
--> Į puslapio viršų <---

Ų

Ū

V

Vaicekauskas Gintautas († 2017)
Vaičeliūnas Ignas
Vaitiekūnas Jonas
Vaitiekūnas Petras
Vaitiekūnas Ričardas
Vaitkevičienė (Zimkutė) Julija
Vaitkunskienė (Jockutė) Nijolė
Vaikutienė (Ruplėnaitė) Giedrė
Vaitonis Vincentas
Vala Adolfas
Valantinas Gediminas
Valavičius Adolfas
Valentinovičius Bronislavas
Valiukevičienė (Kutulytė) Ona
Valiulis Henrikas
Valiūnas Jurijus
Valušienė (Baltušnikaitė) Milda
Valušis Alfonsas
Varnas Leonas
Vasiliauskas Vytautas
Vasiljevas Viktoras
Vaškelienė (Gurevičaitė) Vida
Vazalinskienė (Loginovaitė) Zinovija
Vaznonis Algimantas († 2013 09)
Vegėlytė Justina
Venclovaitė Elena Gražina
Vienožinskienė (Baltakytė) Aldona († 2013 09)
Vienožinskis Vincas
Vikšraitienė Jelena
Vilūnas Ginvydas
Vilutienė (Haškerytė) Gražina
Vinčiūnaitė Elena
Vyšniauskas Algis
Vodzinskas Eduardas
Vonsavičius Vytautas
Vosylius Gintautas
Vosyliūtė Virginija Marija

--> Į puslapio viršų <---

 

Z

Zabulėnas Benutis
Zabulis Ričardas
Zanas Tomas
Zdanavičiūtė Onytė
Zdanavičiūtė Virginija
Zinkutė Rimantė
Zubelytė Julija
Zutelis Vytautas († 2013)
Zuzevičius Algirdas
--> Į puslapio viršų <---

Ž

Žalūda Sigitas
Žalūdienė (Augulytė) Gailė
Žeiba Stasys
Žemaitis Laimutis
Žemaitis Vytautas
Žičkutė Vida
Žiedelis Apolinaras
--> Į puslapio viršų <---