Lietuvos geologų sąjunga (LGS) - tai profesinė, visuomeninė, savivaldi organizacija, vienijanti Lietuvos geologus. Lietuvos geologų sąjungos narias gali būti geologai, Lietuvos žemės gelmių tyrėjai bei kiti geologijai neabejingi Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. LGS yra AEGS (Association of European Geological Societies) narė.

Svarbiausias LGS tikslas - užtikrinti geologijos pažangą, atstovauti geologinės bendruomenės interesus Lietuvoje ir reprezentuoti Lietuvos geologiją užsienio šalyse. Svarbiausi uždaviniai įgyvendinant organizacijos tikslus yra:

  • naujų geologinių mokslinių idėjų generavimas;
  • mokslinių tradicijų puoselėjimas;
  • taikomoji geologija...
  • geologinis visuomenės švietimas: jaunųjų geologų būrelių globa mokyklose, geologijos muziejų ir geologinių gamtos paminklų tvarkymas bei jų propagavimas;
  • geologinio paveldo saugojimas ir įamžinimas;
  • "Geologijos akiračiai" žurnalo leidyba.
 

Lietuvos geologų sąjunga savo veiklą vykdo remdamasi LGS įstatais. Pagal juos, aukščiausią galią turi LGS suvažiavimas. Tarp suvažiavimų, bendra LGS veikla rūpinasi taryba ir valdyba. Savo specifines veiklas taip vykdo revizijos, etikos ir veiklos krypčių komisijos, LGS sekcijos ir skyriai. Visa  LGS valdymo struktūra čia.