LGS Taryba išrinkta XXXIII suvažiavime (2022-12-02)

taryba

 

Pirmininkas Jonas Satkūnas
Lietuvos geologijos tarnyba
el. paštas: jonas.satkunas@lgt.lt, tel.: +37068780827

Pirmininko pavaduotoja Laura Gedminienė
GTC Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas
el. paštas: laura.gedminiene@gamtc.lt, tel.: +37066365794

Sekretorė Miglė Jankovska
Lietuvos geologijos tarnyba
el. paštas: migle.jankovska@lgt.lt, tel.: +7065037969

Iždininkė Neringa Gastevičienė
GTC Geologijos ir geografijos institutas
el. paštas: neringa.gasteviciene@gamtc.lt, tel.: +37065255002

Komisijos:

Geologijos pažangos ir propagavimo komisijos ir teisės aktų monitoringo pirmininkas Anicetas Štuopis
el. paštas: anicetas@grota.lt, tel.:+37065582465

Geologinio švietimo komisijos pirmininkė Gražina Skridlaitė
GTC Geologijos ir geografijos institutas
el. paštas: grazina.skridlaite@gmail.com, tel.: +37061216675

Geopaveldo komisijos pirmininkas Vidas Mikulėnas
Lietuvos geologijos tarnyba
el. paštas: vidas.mikulenas@lgt.lt, tel.: +37068617493

Geologijos istorijos komisijos pirmininkė Violeta Pukelytė Baltrūnienė
GTC Geologijos ir geografijos institutas
el. paštas: violeta.pukelyte@gamtc.lt, tel.: +37068413631

Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo komisijos pirmininkė Vaida Kirkliauskaitė
Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas
el. paštas: vaida.kirkliauskaite@gf.vu.lt, tel.: +37061240893

Sekcijos:

Kvartero geologijos sekcijos pirmininkė Laura Gedminienė
GTC Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas
el. paštas: laura.gedminiene@gamtc.lt , tel.: +37066365794

Hidrogeologijos sekcijos pirmininkė Žana Skuratovič
GTC Geologijos ir geografijos institutas
el. paštas: zana.skuratovic@gamtc.lt, tel.: +37060357933

Studentų sekcijos pirmininkas Matas Vaitkus
Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas
el. paštas: matasvaitkus10@gmail.com, tel.: +37063832434

Skyriai:

Lietuvos geologijos tarnybos skyriaus pirmininkė Aldona Damušytė
Lietuvos geologijos tarnyba
el. paštas: aldona.damusyte@lgt.lt, tel.: +37052335323

Geologijos ir geografijos instituto skyriaus pirmininkė pirmininkė Vaida Šeirienė
GTC Geologijos ir geografijos institutas
el. paštas: vaida.seiriene@gamtc.lt, tel.: +37065615338

Vilniaus universiteto skyriaus pirmininkas Audrius Čečys
Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas
el. paštas: audrius.cecys@gmail.com

Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas Giedrius Bičkauskas
el. paštas: giedrius.bickauskas@gmail.com, tel.: +37068697001

Geologijos įmonių asociacijos skyriaus pirmininkas Saulius Gegieckas
el. paštas: s.gegieckas@gmail.com, tel.: +37068657305