LGS Taryba išrinkta XXX suvažiavime (2019-11-29)

 

LGS pirmininkė Vaida Šeirienė

GTC Geologijos ir geografijos institutas

Tel.: +37065615338, el. paštas: vaida.seiriene@gamtc.lt

 

LGS pirmininko pavaduotoja Laura Gedminienė

GTC Geologijos ir geografijos institutas

Tel.: +37066365794, el. paštas: laura.gedminiene@gamtc.lt

 

LGS sekretorė Alma Grigienė

Lietuvos geologijos tarnyba

Tel.: +37052139053, el. paštas: alma.grigiene@lgt.lt

 

LGS iždininkė Jūratė Vaznytė

GTC Geologijos ir geografijos institutas

Tel.: +37065364084, el. paštas: jurate91@gmail.com

 

Komisijos:

Geologijos pažangos ir propagavimo komisijos ir teisės aktų monitoringo pirmininkas Anicetas Štuopis

Tel.:+37065582465 , el. paštas: anicetas@grota.lt

 

Geologinio švietimo komisijos pirmininkė Darja Dankina-Beyer

Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas

Tel.: +37061926143, el. paštas: darja.dankina@gmail.com

 

Geologinių gamtos paminklų komisijos pirmininkė Gražina Skridlaitė

GTC Geologijos ir geografijos institutas

Tel.: +37061216675, el. paštas: grazina.skridlaite@gmail.com

 

Geologijos paveldo komisijos pirmininkė Violeta Pukelytė

GTC Geologijos ir geografijos institutas

Tel.: +37068413631, el. paštas: violeta.pukelyte@gamtc.lt

 

Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo komisijos pirmininkė Vaida Kirkliauskaitė,

Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas

Tel.: +37061240893, el. paštas: vaida.kirkliauskaite@gf.vu.lt

 

Sekcijos:

Kvartero geologijos sekcijos pirmininkas Albertas Bitinas

GTC Geologijos ir geografijos institutas

Tel.: +37068780826 el. paštas: albertas.bitinas@gamtc.lt

 

Hidrogeologijos sekcijos pirmininkė Jurga Arustienė

Lietuvos geologijos tarnyba

Tel.: +37052335605, el. paštas: jurga.arustiene@lgt.lt

 

Studentų sekcijos pirmininkas Martynas Grigas,

Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas

Tel.: +37062211767, el. paštas: martynas.grigas255@gmail.com

 

Skyriai:

Lietuvos geologijos tarnybos skyriaus pirmininkė Aldona Damušytė

Lietuvos geologijos tarnyba

Tel.: +37052335323, el. paštas: aldona.damusyte@lgt.lt

 

Geologijos ir geografijos instituto skyriaus pirmininkė pirmininkė Miglė Stančikaitė

GTC Geologijos ir geografijos institutas

Tel.: +37065097315, el. paštas: migle.stancikaite@gamtc.lt

 

Vilniaus universiteto skyriaus pirmininkas Audrius Čečys,

Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas

Tel.: +37068696480, el. paštas: audrius.cecys@gmail.com

 

Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas Giedrius Bičkauskas

Tel.: +37068697001, el. paštas: giedrius.bickauskas@gmail.com

 

Geologijos įmonių asociacijos skyriaus pirmininkas Saulius Gegieckas

Tel.: +37068657305, el. paštas: s.gegieckas@gmail.com