LGS valdyba

LGS Valdybą sudaro 6 nariai (dabartiniai buvo išrinkti LGS XXX suvažiavime 2019-11-29):

  • pirmininkas: Vaida Šeirienė, tel.: +37065615338, el. paštas: vaida.seiriene@gamtc.lt,
  • pirmininko pavaduotojas: Laura Gedminienė, GTC Geologijos ir geografijos institutas, tel.: +37066365794, el. paštas: laura.gedminiene@gamtc.lt,
  • sekretorius: Alma Grigienė, Lietuvos geologijos tarnyba, tel.: +37052139053, el. paštas: alma.grigiene@lgt.lt
  • iždininkas: Jūratė Vaznytė, GTC Geologijos ir geografijos institutas, tel.: +37065364084, el. paštas: jurate91@gmail.com
  • LGS VšĮ "Geologijos akiračiai" direktorius: Agnė Venckutė Aleksienė, tel.: +37068527571, el. paštas: agne.aleksiene@gmail.com
  • žurnalo "Geologijos akiračiai" atsakingasis redaktorius: Violeta Pukelytė, GTC Geologijos ir geografijos institutas, tel.: +37068413631, el. paštas: violeta.pukelyte@gamtc.lt