LGS valdyba

LGS Valdybą sudaro 6 nariai (dabartiniai buvo išrinkti LGS XXXIII suvažiavime 2022-12-02):

  • pirmininkas: Jonas Satkūnas, tel.: +37068780827, el. paštas: jonas.satkunas@lgt.lt
  • pirmininko pavaduotoja: Laura Gedminienė, tel.: +37066365794, el. paštas: laura.gedminiene@gamtc.lt,
  • sekretorė: Miglė Jankovska, tel.: +37065037969, el. paštas: migle.jankovska@lgt.lt
  • iždininkė: Neringa Gastevičienė, tel.: +37065255002, el. paštas: neringa.gasteviciene@gamtc.lt
  • LGS VšĮ "Geologijos akiračiai" direktorius ir žurnalo "Geologijos akiračiai" atsakingasis redaktorius: Violeta Pukelytė, GTC Geologijos ir geografijos institutas, tel.: +37068413631, el. paštas: violeta.pukelyte@gamtc.lt