LGS suvažiavimas

Aukščiausias LGS organas yra suvažiavimas. Jis tarybos iniciatyva kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Kas treji metai šaukiamas ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas, kuriame atsiskaito LGS pirmininkas, LGS tarybos nariai, išklausomos etikos bei revizijos komisijų ataskaitos, išrenkamas naujas LGS pirmininkas, nauja LGS taryba, etikos bei revizijos komisijos.

Paskutinis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyko 2019 metų lapkričio 29 d. Jame buvo išrinktas pirmininkas, naujoji LGS taryba bei revizijos ir etikos komisijos.