V. Baltrūnas

2021 m. lapkričio 26 d., viešbutyje „Panorama“, salėje „Humanitas“, įvyko XXXII Lietuvos geologų sąjungos (LGS) suvažiavimas. 2020 metais dėl įsisiautėjusios pandemijos teko organizuoti nuotolinį renginį, tačiau šiemet, laikantis visų nurodytų saugumo reikalavimų, jis vyko hibridiniu būdu: visi norintys galėjo renginyje dalyvauti nuotoliniu būdu. Nepaisant neįprasto suvažiavimo formato šiemet renginyje dalyvavo: kontaktiniu būdu - 64 nariai; 6 svečiai, nuotoliniu būdu prisijungė 34 nariai.

Suvažiavime svečiavosi Lietuvos mokslų akademijos Teodoro Grotuso Fondo valdybos pirmininkas Prof. habil. dr. A. Kareiva, kuris įteikė Teodoro Grotuso medalius: profesoriui, habilituotui daktarui Juozui Paškevičiui – už geologijos ir paleontologijos mokslų vystymą ir profesoriui Algirdui Klimui – už požeminio vandens tyrimus bei hidrogeologijos mokslo vystymą.

Po šių apdovanojimų LGS Suvažiavimas pasveikino gausų būrį Jubiliatų, švenčiančių savo 90-ies, 85-ių, 80-ies, 75-ių ir 70-ies metų sukaktis. 2021 metų suvažiavime LGS Garbės nario vardai suteikti: Ginučiui Juozapavičiui, Eugenijai Rudnickaitei, Antanui Marcinoniui, Gražinai Skridlaitei. Suvažiavimas plojimais pasveikino daktaro disertacijas apgynusius kolegas Saulių Lozovskį, Darją Dankiną, Anną Katarzyną Cichon-Pupienis, Lauryną Šiliauską ir Laurą Gedminienę, kuriems buvo įteiktos atminimo dovanėlės „Pėdutės“. Vėliau nuoširdi padėka išreikšta buvusiai VšĮ „Geologijos akiračiai“ direktorei Agnei Venckutei-Aleksienei ir buvusiai žurnalo redaktorei Ingridai Bagdanavičiūtei. Saulius Gegieckas, Geologijos įmonių asociacijos skyriaus pirmininkas, Antano Giedraičio fondo valdybos pirmininkas, padarė trumpą pranešimą apie Antano Giedraičio Garbės fondo valdybos paskelbtas naujas nominacijas 2022 metams ir paragino teikti kandidatūras.

Pirmą pranešimą „Geologijos ir geografijos instituto 80 metų kelias“ perskaitė V. Baltrūnas. Pranešėjas nemažai laiko skyrė Geologijos ir geografijos instituto (GGI) kūrimosi istorijai papasakoti. Taip pat jis visus maloniai pakvietė aplinkyti Jubiliejaus proga sukurtą GGI istorijos fotografijų parodą, kuri yra eksponuojama Gamtos tyrimų centro foje.

Kitas pranešėjas UAB „Grota“ direktorius Antanas Marcinonis savo pranešime „Trys dešimtys metų geologijos verslo kelyje. Kas skatino juo eiti ir nenusivilti?“ papasakojo apie įmonės kūrimąsi, veiklą, sėkmes ir sunkumus.

Sekantį pranešimą „Inžineriniai geologiniai tyrimai Lietuvoje – 20-ies metų retrospektyva“ padarė UAB „Geotestus“ direktorius Saulius Gadeikis. Pranešėjas trumpai apžvelgė Lietuvos inžinerinių geologinių tyrimų (IGT) istoriją Lietuvoje išskirdamas kelis svarbiausius etapus. Pranešimo pabaigoje jis palinkėjo IGT sektoriuje pasiekti pasaulinį tyrimų lygį.

Sekančio pranešimo metu VU prof. Andrej Spiridonov pristatė pranešimą „Islandija 2021 – ekstremalių gamtinių reiškinių laboratorija“. Pranešimo metu supažindino su projektais „Planeta ant delno“, „Mokslo sriuba“, bei padėkojo A. Marcinoniui už paramą projekto įgyvendinimui. Jis paragino mokslininkus ir įmones aktyviau prisijungti prie įvairių mokslo populiarinimo projektų. Tai galėtų paskatinti jaunąją kartą domėtis geologo specialybę, o geologinėms įmonėms butų sukuriama atsakomoji vertė.

Suvažiavimas baigėsi nuoširdžiomis Keistuolių teatro aktoriaus, bardo Andriaus Kaniavos dainomis, po kurių susirinkusieji dar ilgai diskutavo.

Renginio įrašą galite pasižiūrėti čia.

Įsimintinos renginio akimirkos.