naujieji geologai

Birželio 25-30 dienomis, Antalieptėje, Gražutės regioniniame parke, vyko Jaunųjų geologų stovykla  “Kur uolienos, mineralai…”. Joje dalyvavo 47 mokiniai, 8 jaunųjų geologų būrelių vadovai ir trys geologai. Stovyklą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo Švietimo centro Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėja Aurelija Augūnienė. Stovyklautojai buvo apgyvendinti Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyne.

Stovykloje dalyvavo: Vilniaus “Gabijos” progimnazijos būrelis “Vilniaus rieduliukai” (vadovė Eugenija Bieliauskaitė)

Plungės rajono Kulių gimnazijos būrelis “Kūliai” (vadovė  Jolanta Pieškuvienė)

Vilniaus Šiaurės licėjaus būrelis “Fosilijiečiai” (vadovas Simonas Saarmann)

Gargždų “Kranto” pagrindinės mokyklos būrelis “Gargždas” (vadovė Audronė Remeikienė)

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos būrelis “Amonitas” (vadovas Virgilijus Pajarskas)

Raseinių rajono Betygalos būrelis “Fosilija” (vadovė Marytė Navakauskienė)

Biržų būrelis “Gipsas” (vadovė Liuda Mažeikaitė)

Janina Puronienė Šalčininkų būrelio “Titnagas” vadovė, kuri dalyvavo 35 stovykloje.

Į geologinius maršrutus keliavo ir mokymus vykdė geologai: dr. Gražina Skridlaitė, dr. Laura Gedminienė ir Simonas Saarmann.

 

Stovyklos metu organizuoti trys geologiniai maršrutai, po kurių vykdyti įvairūs gamtamoksliniai užsiėmimai: mokymai atpažinti uolienas, fosilijas, tektoninių procesų modeliavimas, nuosėdinių uolienų poringumo vertinimas. Laisvalaikių metu patys mokiniai organizavo protmūšį, šokius, žaidė įvairius lauko žaidimus, maudėsi, galėjo pasigaminti pakabukus. Paskutiniąją dieną pristatė stovykloje patirtų įspūdžių ir veiklų ataskaitas. 

Stovyklos įspūdžiai užfiksuoti nuotraukose. Nepamirškite, kad reikalingas prisijungimas: vartotojas ir slaptažodis yra tas pats  - geol

Išsamiau apie stovyklą bus artimiausiame GA numeryje.