Lgeos

 

 

DĖMESIO ! ! !  Svarbiausias metinis įvykis - LGS suvažiavimas!

Kviečiame Jus į LGS XXXIII  ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą, kuris vyks 2022 m. gruodžio 2 d. viešbutyje „PANORAMA“ (adresas: Sodų g. 14, Vilnius) HUMANITAS salėje.

Dalyvių registracijos pradžia: 12.30 val.
Suvažiavimo pradžia: 13.00 val.

Suvažiavimas vyks hibridiniu būdu. Bus galimybė prisijungti nuotoliu (https://us02web.zoom.us/j/82828268601?pwd=S29rZ0htMGJvRXlIVUFxVmJZL1BOdz09, Meeting ID: 828 2826 8601, Passcode: 705586)

 

LGS Taryba

P R O G R A M A

(atsisiųskite programos pdf)

13.00–13.15 Suvažiavimo atidarymas

LGS pirmininkė Vaida Šeirienė

13.15–13.30 Svečių – LMA atstovų pasisakymai

13.30–13.35 GĮA veikla 2022 metais.

A. Giedraičio fondo Valdybos nutarimas dėl garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ nominacijų 2023 m. apdovanojimams

GĮA prezidentas Saulius Gegieckas

13.35–13.45 Geologijos mokslas ir studijos

VU Chemijos ir geomokslų fakultete

Geomokslų instituto direktorius

Petras Šinkūnas

13.45–14.00 Geomokslai Gamtos tyrimų centre –

situacija ir perspektyvos

GTC direktoriaus pavaduotoja mokslui

Miglė Stančikaitė

14.00–14.15 Respublikinis Vaclovo Into akmenų

muziejus šiandien

Muziejaus direktorė Gintarė Sakalauskienė

14.15–14.25 Geopaveldo tradicijų klestėjimo linkme

LGT vyriausiasis patarėjas Jonas Satkūnas

14.25–14.35 Jaunieji geologai – tradicijų tęstinumas ir visuomenės švietimas

LGS tarybos narė Gražina Skridlaitė

14.35–14.45 „Geologijos akiračių“ leidybos iššūkiai

Žurnalo vyr. redaktorė Violeta Pukelytė

14.45–15.15 P E R T R A U K A

15.15–15.25 Narystė Europos geologų federacijoje

LGS tarybos narė Vaida Kirkliauskaitė

15.25–15.35  Pasiūlymai LGS įstatų redakcijai

LGS tarybos narys Audrius Čečys

15.35–15.45 LGS finansinė ataskaita

LGS tarybos narė Jūratė Vaznytė

15.45–15.55 Revizijos komisijos ataskaita

LGS revizijos komisijos narys Mantas Plankis

15.55–16.30 D I S K U S I J O S

16.30–17.00 LGS tarybos ir valdybos rinkimai

17.00–17.20 P E R T R A U K A

17.20–22.00 KONCERTAS / VAKARO