J. Butrimas

JUOZAS   BUTRIMAS (1927 03 17–2022 10 24)

Netekome kolegos, Lietuvos geologų sąjungos garbės nario Juozo Butrimo...

Velionis bus pašarvotas spalio 25 d. (antradienį) laidojimo namuose Olandų g., 9 salėje, atsisveikinimas nuo 15 val. Procesija į amžinojo poilsio vietą Rokantiškių kapinėse pajudės spalio 26 d. (trečiadienį) 12.30 val.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems...

LGS