2022 metų gruodžio 19 dieną (pirmadienis) organizuojame aštuntąją kasmetinę Lietuvos Geologijos krypties doktorantų konferenciją.

Pranešėjai - už 2-4 metus atsiskaitantys doktorantai. Pirmų metų doktorantai kviečiami pristatyti savo doktorantūros projektus (problemos apžvalgą/analizę)

Pranešimų skaičius priklausys nuo norinčių pristatyti savo darbus - doktorantų tiek iš VU geokatedrų, tiek ir kitų institucijų.

Kviečiame aktyviai dalyvauti jūsų institucijos doktorantus!

Pageidaujantys dalyvauti

doktorantai ir kiti registruojasi el.paštu: eugenija.rudnickaite@gf.vu.lt iki gruodžio 12 d. 24:00 val. (Lietuvos laikas), atsiųsdami:

1) pranešimo pavadinimą (lietuviškai ir angliškai);

2) autoriaus(ių) vardą(us), pavardę(es);

3) pranešėjo pavardė (jei keli autoriai) pažymima žvaigždute arba pabraukiama;

4) pranešimo tezes (jei pageidaujate, kad jūsų pranešimo tezės būtų publikuotos, pateikite (iki 3000 ženklų) angliškai ir/arba lietuviškai)

Pavadinimas, bet kuriuo atveju, reikalingas abiem kalbomis.

Tezės turi būti apiformintos pagal “Geologijos, geografijos” žurnalo reikalavimus

(lietuviškai - http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/10/Nurodymai_lt.pdf;

angliškai - http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/10/Nurodymai_en.pdf).

 

Tezės bus publikuotos atskiru leidiniu (arba elektroniniu, arba popieriniu).

Jei planuojama gruodžio 19 diena daugumai netiks, tiksli diena bus derinama su visais užsiregistravusiais pranešėjais.

Pranešimo trukmė - nuo 10 iki 20 min. - priklausys nuo to, kiek pranešėjų dalyvaus – bus nurodyta konferencijos programoje.

Konferencijoje taip pat laukiami bakalaurinių bei magistrinių studijų studentai, norintys pristatyti savo idėjas ir tyrimų rezultatus (prašome vadovų pranešti apie šią galimybę savo studentams).

 

Atsiradus pageidaujančių, organizuosime ir stendinių pranešimų sekciją.

Jei situacija šalyje dėl koronaviruso pasikeistų, konferencija vyktų nuotoliniu būdu.

 

Geros kloties,

dr. Eugenija Rudnickaitė, Geologijos ir mineralogijos katedros pavedimu