Prie akmens

Gerbiami Kolegos,

Mane išrinkote naujuoju LGS pirmininku. Dėkoju Jums už pasitikėjimą. Man tai garbė ir pripažinimas, bet kartu ir didelis įpareigojimas, kad LGS veiktų gerai ir tvirtai, nuosekliai tęstų buvusios LGS pirmininkės Vaidos Šeirienės ir visos LGS bendruomenės veiklą.

Dabar mūsų yra apie 150 narių, gal galėtume tapti ir skaitlingesni, nes kuo daugiau narių, tuo daugiau minčių ir sumanymų, tuo daugiau veiklų. Tada LGS taps geriau matoma ir dar svarbesne visuomeninė jėga. LGS nariu tapti paprasta – reikia arba užpildyti anketą (ji patalpinta LGS tinklapyje) arba ją perduoti LGS tarybai. Bet visų pirma pagalvokime, ką gi veikia ir veiks LGS, o tada, jei jos veikla bus įtraukli ir naudinga, savaime rasis naujų narių ir mūsų organizacija tik stiprės.

LGS apima visus besidarbuojančius, ar dirbusius geologijoje, besidominčius geologija, vykdančius veiklas susijusią su žemės gelmių tyrimais, išteklių racionaliu naudojimu ir saugojimu. Mūsų geologinė veikla – tai trys pagrindiniai „klanai“: mokslas ir akademija, valstybės tarnyba, praktinė geologija (privatus sektorius). LGS veikla suteikia galimybę apjungti šių profesinių klanų ribas, susipažinti su platesne problematika, gauti žinių bendradarbiavimui, skleisti žinią apie šią profesiją ir įsigyti daugiau draugų.

Kokiose kryptyse reikia mūsų aktyvaus dalyvavimo :

 • turime prisidėti įveikti karų grėsmes ir pasekmes (apsaugant požeminio vandens išteklius nuo branduolinės ir kitokios taršos), prisidėti prie sugriovimų atstatymo. Turi būti tiriami požeminiai erdviniai ištekliai, galvojama kaip įrengti geokupolus.

 • prisidėti prie žaliojo kurso: skatinti vystyti giliosios atsinaujinančios geoterminės energijos gavybą, skleisti žinias, kad naftos gavyba yra būtina žaliajam kursui, nes elektros generatoriams, elektromobiliams irgi reikia aukštos kokybės tepalų ir kitų naftos produktų. O statybinio akmens, skaldos kasyba yra būtina, nes turime turėti geresnius kelius, kuriais judant bus taupoma energija ir bus mažiau taršos.

 • pagalvokime, kaip įveikti generacijų kartos problemas, kai pavyzdžiui, kai kurie geologijos studentai jau bijo įžengti į mišką ir galvoja, kad geologinė informacija slypi ne žemės gelmėse, o tik internete.

 • ką turėtume padaryti, kad nenutrūktų pamatiniai geologiniai darbai: geologinis kartografavimas, monitoringas, informacijos kaupimas;

 • reformos teisinio reguliavimo ir kitose srityse turėtų vykti tik gerai jas pamatavus, aptarus ir numačius visas pasekmes.

 • įtaigiai skleisti žinias mokyklose, siekti, kad geologijos mokslas atsirastų mokykliniuose vadovėliuose.

Tai tik trumpas bendrų rūpesčių sąrašas, o jų realybėje atsiras dar daugiau.

Kokias veiklas planuojame 2023 metais:

 • Kas mėnesį vyks geologų klubo susitikimai (VU, Geomokslų institutas, didžioji auditorija, Čiurlionio g. 21) kur aptarsime aktualias temas, klausysime pranešimus.
 • Vyks Geologų dienos renginiai: geologų dienų paminėjimas Grūdos ir Merkio santakoje Puvočiuose, Geologijos įmonių asociacijos konferencija, Metų Geožvaigždės nominacijos ir Metų Akmens rinkimai.
 • 2023 metų gegužės 18–19 dienomis vyks A.K. Giedraičio jubiliejaus konferencija.
 • Visi būsime pakviesti rugsėjo mėnesi į Geopaveldo dienos renginius, iš jų pagrindinis vyks Utenos krašte („Iš glaciodepresijos dugno į rėminančias aukštumas“).
 • Pagerbsime VU Geologijos ir mineralogijos katedros 220 metų jubiliejų, minėsime ir kitas geologų sukaktis.
 • Jauniesiems geologams birželio mėnesį bus organizuota stovykla, o lapkričio mėnesį – olimpiada.
 • Dalyvausime Europos geologų federacijos (EGF) veiklose, Serbijoje planuojamoje EGF konferencijoje.
 • Geologijos akiračiai atspausdins daug įdomių straipsnių....

Bus dar daugiau veiklų, kurias kartu sugalvosime.

O metų darbus, rūpesčius ir džiaugsmus apibendrinsime kasmetiniame LGS suvažiavime lapkričio pabaigoje.
 

Gerų mums visiems Geologinių 2023 metų!