karjere

Kviečiame žiūrėti puikią LRT Zitos Kelmickaitės laidą ,,Ryto suktinis“ - ,,Pasivaikščiojimas būsimo ežero dugnu: Pertašiūnų dolomito karjeras“, kuri transliuota 2022.09.18. 08.31

Laida LRT mediatekoje