Jonas Šimėnas

Šiandien mus pasiekė liūdna žinia, kad netekome Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir ilgamečio parlamentaro, Lietuvos geologų sąjungos Garbės nario, kolegos ir bičiulio JONO ŠIMĖNO. 

Atsisveikinimas kovo 16 d. nuo 17 val. iki 21 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje. Išlydėjimas iš Vilniaus – kovo 17 d. 10 val. į Papilius (Anykščių r.). Atsisveikinimas Papilių Šv. Vincento Ferero koplyčioje kovo 17 d. nuo 12 val., 13 val. – Šv. Mišios, po kurių velionis bus palaidotas Papilių kapinėse.

Ilsėkis ramybėje…