Žurnalo „Geologijos akiračiai“ atsakingosios redaktorės kreipimasis į žurnalo skaitytojus ir autorius

Lietuvos geologų sąjungos žurnalas „Geologijos akiračiai („GA“), gimęs iš LGS narių noro turėti savo periodinį leidinį, jau skaičiuoja 28-tus gyvavimo metus. Per šiuos permainingus metus keitėsi „Geologijos akiračių“ turinys, dizainas bei apimtis, tačiau jis išlaikė savo koncepciją ir geologinę dvasią, kurią palaikė svarus intelektualinis ir finansinis bendruomenės indėlis bei atsakingų redaktorių ir visos žurnalo redakcijos pastangos.

Žurnalo pagrindiniai tikslai yra skleisti Žemės mokslų žinias, skatinti visuomenės susidomėjimą, ugdyti sąmoningą ir savo aplinką tausojančią visuomenę. Suteikti skaitytojui aktualią informaciją apie Žemės raidą, gamtinius išteklius ir procesus Lietuvoje bei pasaulyje, paaiškinti jų svarbą žmogaus gyvenamajai aplinkai ir ekonominiam gerbūviui.

Visus „GA“ leidimo metus buvo stengiamasi tęsti dar pirmajame žurnalo numeryje nužymėtą straipsnių tematiką ir išsaugoti beveik visas per daugelį metų patikrintas pagrindines rubrikas. Tai sėkmingai buvo daroma žurnalui vadovaujant ilgamečiams atsakingiesiems redaktoriams prof. Vytautui Juodkaziui, habil. dr. Valentinui Baltrūnui, tai bus stengiamasi daryti ir dabar. Kita vertus, ateityje norėtųsi nepasiriboti vien Lietuvos geologijos aktualijomis, o apžvelgti ir pasaulinius geologijos mokslo įvykius ir atradimus, tad visi skaitytojai kviečiami dalintis įdomia ir aktualia informacija. Kadangi pats žurnalo pavadinimas įpareigoja plėsti akiratį, bus stengiamasi supažindinti ir su kitų gretimų gamtamokslių sričių naujausiais tyrimais ir laimėjimais. O didžiausias noras būtų įtraukti doktorantus ir studentus leidinyje dalintis savo idėjomis, pasiekimais, naujomis tyrimo kryptimis, nes jie yra geologijos mokslo progreso variklis ir geologinės bendruomenės ateitis. Taigi vis dar gyvuojantis žurnalas yra galimybė dirbti visoms kartom kartu dėl bendro tikslo – geologijos populiarinimo ir aktyvios bendruomenės išlikimo.

Žurnalo numeriai paprastai pradedami „Redakcijos skiltimi“. Rubrikoje “Geologijos pažanga” spausdinami mokslo populiarinimo bei recenzuojami moksliniai straipsniai, kurie yra referuojami Amerikos geomokslų instituto duomenų bazėje GeoRef. Tradicinėje rubrikos “Geologijos mokslo paveldas“ („Mokslo paveldas“) supažindinama su žymių geologų darbais ir jų indėliu į geologijos mokslo raidą. Rubrikoje “Geologinis švietimas” skelbiama medžiaga apie studijas, terminiją, jaunųjų geologų ir geografų veiklą. Visuomenei taip pat pateikiama informacija apie vykusius mokslo renginius, įvairias sukaktis ir jubiliejines datas, Anapilin išėjusius kolegas. Daug vietos skiriama Lietuvos geologų sąjungos, Vilniaus universiteto, Lietuvos geologijos tarnybos, Geologijos įmonių asociacijos, kitų įmonių ir institucijų naujienoms, jų naujausiems leidiniams.

Nuo 2012 m. kasmet konkurso būdu gaunama  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) finansinė parama, žurnale įgyvendinant  projektą „Visuomenei apie geologiją“. Nuo 2019 m., gavus finansavimą, bus įgyvendinamas projektas „Žemės metraštis“, kurio tikslas bus dalintis su visuomene mokslą populiarinančia informacija, kuri gali sudominti ir įtraukti į diskusijas pedagogus ir jaunimą (moksleivius, studentus, doktorantus, jaunus specialistus). Taip pat populiarinti gamtos paveldą, gamtos ir geologijos muziejus bei jų edukacinę veiklą. Suteikti skaitytojui aktualios informacijos apie vykstančius gamtinius procesus Lietuvoje ir pasaulyje, dalintis geologinių tyrimų ir geotechnologijų naujienomis mūsų šalyje bei užsienyje. Tai, kad SRTRF mūsų žurnalą priėmė į kitų jo remiamų Lietuvos leidinių tarpą, rodo tam tikrą „GA“ pripažinimą, geologinės tematikos aktualumą visuomenėje.

 „GA“ medžiaga skelbiama Lietuvos geologų sąjungos ir žurnalo internetiniame tinklalapyje (www.lgeos.lt/GA/), bei „Geologijos akiračiai“ ir LGS Facebook paskyrose. „GA“ adresas reklaminiu skydeliu taip pat nurodomas ir platesnę auditoriją turinčio portalo ir laikraščio „Mokslo Lietuva“ tinklalapyje (www.mokslolietuva.lt). Kiekvieno numerio 100 egzempliorių išsiuntinėjama įvairioms su geologija bent kokį ryšį turinčioms valstybės valdymo institucijoms, įvairioms tarnyboms ir žinyboms, mokslo ir studijų institucijoms, bibliotekoms. Suinteresuotoms institucijoms nemažai aktualių straipsnių (pdf formatu) persiunčiama elektroniniu paštu. Lietuvos pašto skyriuose galima žurnalo prenumerata. Šiuo metu Lietuvos geologų sąjungos ir „GA“ tinklalapyje yra paskelbta „Geologijos akiračių“ 1991-2015 metų bibliografijos rodyklė, kuri taip pat prisidės prie žurnale paskelbtų publikacijų viešinimo ir populiarinimo. Aktualias publikacijas planuojama siūlyti informaciniams portalams www.delfi.lt, www.alkas.lt, www.zpasaulis.lt ir kt., LRT mokslo populiarinimo ir gamtosaugos laidoms (pvz., "Gamta visų namai", "Mokslo sriuba" ir kt.).

 

Pagarbiai,

Ingrida Bagdanavičiūtė