Garbės nario vardas suteikiamas LGS tikrajam nariui arba kitam asmeniui už ypatingus nuopelnus Lietuvos geologijai. Garbės nario vardą, LGS tarybos teikimu, suteikia suvažiavimas, kartu su tai patvirtinančiu pažymėjimu

Lietuvos geologų sąjungos garbės nariai:

IV LGS suvažiavimo, įvykusio 1992 m. gruodžio 4 d., nutarimu:

Nr. 1. Vincas Mikaila

Nr. 2. Vincas Krikščiūnas

 

V LGS suvažiavimo, įvykusio 1994 m. sausio 21 d., nutarimu:

Nr. 3. Stasys Žeiba

Nr. 4. Juozas Paškevičius

Nr. 5. Adolfas Vala

 

VI LGS suvažiavimo, įvykusio 1995 m. lapkričio 10 d., nutarimu:

Nr. 6. Julius Paltanavičius

Nr. 7. Viktoras Kemėšis

Nr. 8. Eduardas Vodzinskas

Nr. 9. Vincas Vaitonis

 

VII LGS suvažiavimo, įvykusio 1996 m. gruodžio 12 d., nutarimu:

Nr. 10. Ona Kondratienė

Nr. 11. Meilutė Kabailienė

Nr. 12. Rapolas Rajeckas

Nr. 13. Vytautas Juodkazis

 

VIII LGS suvažiavimo, įvykusio 1997 m. lapkričio 21 d., nutarimu:

Nr. 14. Danutė Sakalauskienė

Nr. 15. Barbora Rupšlaukytė

Nr. 16. Povilas Suveizdis

Nr. 17. Aleksandras Šliaupa

Nr. 18. Jonas-Algirdas Misiūnas

 

IX LGS suvažiavimo, įvykusio 1998 m. lapkričio 27 d., nutarimu:

Nr. 19. Algirdas Jurgaitis

Nr. 20. Antanas Algirdas Klimas

Nr. 21. Kęstutis Sakalauskas

Nr. 22. Hiliaras Rauba

 

XII LGS suvažiavimo, įvykusio 2001 m. lapkričio 30 d., nutarimu:

Nr. 23. Algirdas Domaševičius

Nr. 24. Algimantas Grigelis

Nr. 25. Augustinas Linčius

Nr. 26. Vytautas Narbutas

Nr. 27. Vincas Saulėnas

 

XV LGS suvažiavimo, įvykusio 2004 m. gruodžio 3 d., nutarimu:

Nr. 28. Algirdas Gaigalas

Nr. 29. Rimantas-Pranas Gailius

Nr. 30. Vytautas Skuodis

Nr. 31. Emilis Jemeljanovas

Nr. 32. Valentina Karatajūtė-Talimaa

 

XVI LGS suvažiavimo, įvykusio 2005 m. lapkričio 25 d., nutarimu:

Nr. 33. Joana Rutkauskaitė

Nr. 34. Juozas Butrimas

Nr. 35. Mykolas Dobkevičius

Nr. 36. Jonas Diliūnas

Nr. 37. Valentinas Kadūnas

Nr. 38. Algimantas Vaznonis

 

XVII LGS suvažiavimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 1 d., nutarimu:

Nr. 39. Albertas Alminas

Nr. 40. Vytautas Bernatavičius

Nr. 41. Alvydas Gikys

Nr. 42. Irena Jurkšienė

Nr. 43. Petras Lapinskas

Nr. 44. Jonas Kiselis

Nr. 45. Vincas Korkutis

Nr. 46. Vaidutis Riškus

Nr. 47. Lilija Rotkytė

 

XVIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2007 m. lapkričio 30 d., nutarimu:

Nr. 48. Valentinas Baltrūnas

Nr. 49. Zenonas Šonta

Nr. 50. Onytė Zdanavičiūtė

Nr. 51. Vita Rastenienė

Nr. 52. Marijonas Repečka

Nr. 53. Olimpija Karvelienė

Nr. 54. Meilė Tilvytienė

Nr. 55. Birutė Širvinskienė

 

XIX LGS suvažiavimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 28 d., nutarimu:

Nr. 56. Vyda Elena Gasiūnienė

Nr. 57. Gediminas Motuza-Matuzevičius

 

XXI LGS suvažiavimo, įvykusio 2010 m. gruodžio 3 d., nutarimu:

Nr. 58. Edmundas Gaižauskas

Nr. 59. Angelė Juškevičiūtė

Nr. 60. Janė Birutė Krasnevič

Nr. 61. Rimgaudas Malskaitis

Nr. 62. Egidijus Trimonis

 

XXII LGS suvažiavimo, įvykusio 2011 m. gruodžio 3 d., nutarimu:

Nr. 63. Rytis Giedraitis

Nr. 64. Laimutė Ona Augulytė

Nr. 65. Jonas Banėnas

XXIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2012 m. lapkričio 30 d., nutarimu:

Nr. 66. Kastytis Juozas Dundulis

Nr. 67. Ramutis Bonifacas Mikšys

 

XXV LGS suvažiavimo, įvykusio 2014 m. lapkričio 28 d., nutarimu:

Nr. 68. Olegas Pustelnikovas

Nr. 69. Bernardas Paukštys

Nr. 70. Ričardas Vaitiekūnas

Nr. 71. Jonas Šimėnas

 

XXX LGS suvažiavimo, įvykusio 2019 m. lapkričio 29 d., nutarimu:

Nr. 72. Rimantė Guobytė,

Nr. 73. Antanas Brazauskas,

Nr. 74. Vykintas Matuzevičius,

Nr. 75. Saulius Sidaras

 

XXXII LGS suvažiavimo, įvykusio 2021 m. lapkričio 26 d., nutarimu:

Nr. 76 Ginutis Juozapavičius

Nr. 77 Eugenija Rudnickaitė

Nr. 78 Antanas Marcinonis

Nr. 79 Gražina Skridlaitė