Garbės nario vardas suteikiamas LGS tikrajam nariui arba kitam asmeniui už ypatingus nuopelnus Lietuvos geologijai. Garbės nario vardą, LGS tarybos teikimu, suteikia suvažiavimas, kartu su tai patvirtinančiu pažymėjimu

Lietuvos geologų sąjungos garbės nariai:

IV LGS suvažiavimo, įvykusio 1992 m. gruodžio 4 d., nutarimu:
Nr. 1. Vincas Mikaila
Nr. 2. Vincas Krikščiūnas

V LGS suvažiavimo, įvykusio 1994 m. sausio 21 d., nutarimu:
Nr. 3. Stasys Žeiba
Nr. 4. Juozas Paškevičius
Nr. 5. Adolfas Vala

VI LGS suvažiavimo, įvykusio 1995 m. lapkričio 10 d., nutarimu:
Nr. 6. Julius Paltanavičius
Nr. 7. Viktoras Kemėšis
Nr. 8. Eduardas Vodzinskas
Nr. 9. Vincas Vaitonis

VII LGS suvažiavimo, įvykusio 1996 m. gruodžio 12 d., nutarimu:
Nr. 10. Ona Kondratienė
Nr. 11. Meilutė Kabailienė
Nr. 12. Rapolas Rajeckas
Nr. 13. Vytautas Juodkazis

VIII LGS suvažiavimo, įvykusio 1997 m. lapkričio 21 d., nutarimu:
Nr. 14. Danutė Sakalauskienė
Nr. 15. Barbora Rupšlaukytė
Nr. 16. Povilas Suveizdis
Nr. 17. Aleksandras Šliaupa
Nr. 18. Jonas-Algirdas Misiūnas

IX LGS suvažiavimo, įvykusio 1998 m. lapkričio 27 d., nutarimu:
Nr. 19. Algirdas Jurgaitis
Nr. 20. Antanas Algirdas Klimas
Nr. 21. Kęstutis Sakalauskas
Nr. 22. Hiliaras Rauba

XII LGS suvažiavimo, įvykusio 2001 m. lapkričio 30 d., nutarimu:
Nr. 23. Algirdas Domaševičius
Nr. 24. Algimantas Grigelis
Nr. 25. Augustinas Linčius
Nr. 26. Vytautas Narbutas
Nr. 27. Vincas Saulėnas

XV LGS suvažiavimo, įvykusio 2004 m. gruodžio 3 d., nutarimu:
Nr. 28. Algirdas Gaigalas
Nr. 29. Rimantas-Pranas Gailius
Nr. 30. Vytautas Skuodis
Nr. 31. Emilis Jemeljanovas
Nr. 32. Valentina Karatajūtė-Talimaa

XVI LGS suvažiavimo, įvykusio 2005 m. lapkričio 25 d., nutarimu:
Nr. 33. Joana Rutkauskaitė
Nr. 34. Juozas Butrimas
Nr. 35. Mykolas Dobkevičius
Nr. 36. Jonas Diliūnas
Nr. 37. Valentinas Kadūnas
Nr. 38. Algimantas Vaznonis

XVII LGS suvažiavimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 1 d., nutarimu:
Nr. 39. Albertas Alminas
Nr. 40. Vytautas Bernatavičius
Nr. 41. Alvydas Gikys
Nr. 42. Irena Jurkšienė
Nr. 43. Petras Lapinskas
Nr. 44. Jonas Kiselis
Nr. 45. Vincas Korkutis
Nr. 46. Vaidutis Riškus
Nr. 47. Lilija Rotkytė

XVIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2007 m. lapkričio 30 d., nutarimu:
Nr. 48. Valentinas Baltrūnas
Nr. 49. Zenonas Šonta
Nr. 50. Onytė Zdanavičiūtė
Nr. 51. Vita Rastenienė
Nr. 52. Marijonas Repečka
Nr. 53. Olimpija Karvelienė
Nr. 54. Meilė Tilvytienė
Nr. 55. Birutė Širvinskienė

XIX LGS suvažiavimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 28 d., nutarimu:
Nr. 56. Vyda Elena Gasiūnienė
Nr. 57. Gediminas Motuza-Matuzevičius

XXI LGS suvažiavimo, įvykusio 2010 m. gruodžio 3 d., nutarimu:
Nr. 58. Edmundas Gaižauskas
Nr. 59. Angelė Juškevičiūtė
Nr. 60. Janė Birutė Krasnevič
Nr. 61. Rimgaudas Malskaitis
Nr. 62. Egidijus Trimonis

XXII LGS suvažiavimo, įvykusio 2011 m. gruodžio 3 d., nutarimu:
Nr. 63. Rytis Giedraitis
Nr. 64. Laimutė Ona Augulytė
Nr. 65. Jonas Banėnas

XXIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2012 m. lapkričio 30 d., nutarimu:
Nr. 66. Kastytis Juozas Dundulis
Nr. 67. Ramutis Bonifacas Mikšys

XXV LGS suvažiavimo, įvykusio 2014 m. lapkričio 28 d., nutarimu:
Nr. 68. Olegas Pustelnikovas
Nr. 69. Bernardas Paukštys
Nr. 70. Ričardas Vaitiekūnas
Nr. 71. Jonas Šimėnas

XXX LGS suvažiavimo, įvykusio 2019 m. lapkričio 29 d., nutarimu:
Nr. 72. Rimantė Guobytė,
Nr. 73. Antanas Brazauskas,
Nr. 74. Vykintas Matuzevičius,
Nr. 75. Saulius Sidaras

XXXII LGS suvažiavimo, įvykusio 2021 m. lapkričio 26 d., nutarimu:
Nr. 76 Ginutis Juozapavičius
Nr. 77 Eugenija Rudnickaitė
Nr. 78 Antanas Marcinonis
Nr. 79 Gražina Skridlaitė

XXXIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2022 m. gruodžio 2 d., nutarimu:
Nr. 80 Aurelija Augūnienė
Nr. 81 Albertas Bitinas
Nr. 82 Jevlampijus Laškovas
Nr. 83 Zigmas Malinauskas