Veiklos krypčių komisijos

 

Geologijos pažangos ir propagavimo komisija

Pirmininkas: Anicetas Štuopis, tel.:+37065582465 , el. paštas: anicetas@grota.lt

Komisijos veikla: Geologijos pažangos būklės vertinimas, naujos kryptys ir idėjos, specialistai. Tel.:+37065582465 , el. paštas: anicetas@grota.lt

 

Teisės aktų monitoringo komisija

Pirmininkas: Anicetas Štuopis, tel.:+37065582465 , el. paštas: anicetas@grota.lt

Komisijos veikla: Teisės aktų projektų stebėsena

 

Geologinio švietimo komisija

Pirmininkė: Gražina Skridlaitė, GTC Geologijos ir geografijos institutas, tel.: +37061216675, el. paštas: grazina.skridlaite@gmail.com

Komisijos veikla: Jaunųjų geologų olimpiados, vasaros stovyklos, jaunųjų geologų būreliai, muziejai, terminija, visuomenės informavimo priemonės, kt.

 

Geopaveldo komisija

Pirmininkė: Vidas Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba, tel.: +37068617493, el. paštas: vidas.mikulenas@lgt.lt

Komisijos veikla: Rūpinimasis geologinių gamtos paminklų įteisinimu ir apsauga, priežiūra, populiarinimu.

 

Geologijos istorijos komisija

Pirmininkė: Violeta Pukelytė, GTC Geologijos ir geografijos institutas, tel.: +37068413631, el. paštas: violeta.pukelyte@gamtc.lt,

Komisijos veikla: Geologijos paveldo saugojimas, įamžinimas, istorija, tradicijos.

 

Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo komisija

Pirmininkė: Vaida Kirkliauskaitė, Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas, tel.: +37061240893, el. paštas: vaida.kirkliauskaite@gf.vu.lt.

Komisijos veikla: Ryšiai ir bendradarbiavimas: užsienio partneriai, diskusijos, projektai, koordinavimas