ga2006_4

Autorius

Pavadinimas Puslapis
Redakcijos skiltis Geofizika - žemės vaizdų pasaulis 4
Larisa Korabliova, Saulius Šliaupa Potencialių žemės laukų tyrimai Lietuvoje 10
Rimantas Šečkus Geologinės aplinkos vaizdai pagal elektrinės tomografijos duomenis 18
Jaunutis Bitinas, Rimantas Šečkus, Larisa Korabliova Geofizinių duomenų panaudojimas vykdant regioninius darbus 23
Saulius Gulbinskas, Nerijus Blažauskas, Erikas Visakavičius, Dainius Michelevičius Geofizinių-geologinių tyrimų metodų komplekso taikymas tiriant baltijos jūros dugną 28
Gediminas Motuza Lietuvos ugninis lankas 33
Albinas Žvirblis Kur „dingo" Ablingos telkinio nafta 40
Algimantas Grigelis Tarptautinės Kvartero geologjos ir geomorfologijos istorija mokslų istorijos (inhigeo) konferencija vilniuje 49
Kennard B. Bork, Algimantas Grigelis Kvartero geologjos ir geomorfologijos istorija 52
Anto Raukas Šiaurės europos kontinentinio apledėjimo teorijos raida 55
Philippe Tiquet, Daniel Goujet, Daniel Janvier Pirmieji keistų stuburinių radiniai Livonijoje 58
Bernhard Fritsher Alexander Keyserling, Roderick I. Murchison ir pirmieji europinės Rusijos kvartero geologijos tyrimai 61
Vidojko Jovic Jovan Cvijic (1865-1927) indėlis tiriant karsta 63
Algirdas Klimas Požeminio vandens išteklių modelinis vertinimas 65
Aurelija Baublytė Pažintis su ERASMUS studijų erdve 69
Petras Klizas Henry Darcy - požeminio vandens dinamikos mokslo pradininkas 74
  Gyvenimas - supiltų ir pasiektų viršūnių virtinė 79
  Hidrogeologas, profesionalas, asmenybė 82
  Lietuvos geologijos tarnyboje 84
  Geologinių įmonių asociacijoje 85
  Nauji leidiniai 87