Garbės nario vardas suteikiamas LGS tikrajam nariui arba kitam asmeniui už ypatingus nuopelnus Lietuvos geologijai. Garbės nario vardą, LGS tarybos teikimu, suteikia suvažiavimas, kartu su tai patvirtinančiu pažymėjimu.

Lietuvos geologų sąjungos garbės nariai:

XXXIV LGS suvažiavimo, įvykusio 2023 m. gruodžio 1 d., nutarimu:
Nr. 87 Aivaras Kareiva
Nr. 86 Vytautas Marcinkevičius
Nr. 85 Vytautas Baltakis
Nr. 84  Algirdas Rimkus
 

XXXIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2022 m. gruodžio 2 d., nutarimu:
Nr. 83 Zigmas Malinauskas
Nr. 82 Jevlampijus Laškovas
Nr. 81 Albertas Bitinas
Nr. 80 Aurelija Augūnienė

XXXII LGS suvažiavimo, įvykusio 2021 m. lapkričio 26 d., nutarimu:
Nr. 79 Gražina Skridlaitė
Nr. 78 Antanas Marcinonis
Nr. 77 Eugenija Rudnickaitė
Nr. 76 Ginutis Juozapavičius

XXX LGS suvažiavimo, įvykusio 2019 m. lapkričio 29 d., nutarimu:
Nr. 75. Saulius Sidaras
Nr. 74. Vykintas Matuzevičius
Nr. 73. Antanas Brazauskas
Nr. 72. Rimantė Guobytė

XXV LGS suvažiavimo, įvykusio 2014 m. lapkričio 28 d., nutarimu:
Nr. 71. Jonas Šimėnas
Nr. 70. Ričardas Vaitiekūnas
Nr. 69. Bernardas Paukštys
Nr. 68. Olegas Pustelnikovas

XXIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2012 m. lapkričio 30 d., nutarimu:
Nr. 67. Ramutis Bonifacas Mikšys
Nr. 66. Kastytis Juozas Dundulis

XXII LGS suvažiavimo, įvykusio 2011 m. gruodžio 3 d., nutarimu:
Nr. 65. Jonas Banėnas
Nr. 64. Laimutė Ona Augulytė
Nr. 63. Rytis Giedraitis

XXI LGS suvažiavimo, įvykusio 2010 m. gruodžio 3 d., nutarimu:
Nr. 62. Egidijus Trimonis
Nr. 61. Rimgaudas Malskaitis
Nr. 60. Janė Birutė Krasnevič
Nr. 59. Angelė Juškevičiūtė
Nr. 58. Edmundas Gaižauskas

XIX LGS suvažiavimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 28 d., nutarimu:
Nr. 57. Gediminas Motuza-Matuzevičius
Nr. 56. Vyda Elena Gasiūnienė

XVIII LGS suvažiavimo, įvykusio 2007 m. lapkričio 30 d., nutarimu:
Nr. 55. Birutė Širvinskienė
Nr. 54. Meilė Tilvytienė
Nr. 53. Olimpija Karvelienė
Nr. 52. Marijonas Repečka
Nr. 51. Vita Rastenienė
Nr. 50. Onytė Zdanavičiūtė
Nr. 49. Zenonas Šonta
Nr. 48. Valentinas Baltrūnas

XVII LGS suvažiavimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 1 d., nutarimu:
Nr. 47. Lilija Rotkytė
Nr. 46. Vaidutis Riškus
Nr. 45. Vincas Korkutis
Nr. 44. Jonas Kiselis
Nr. 43. Petras Lapinskas
Nr. 42. Irena Jurkšienė
Nr. 41. Alvydas Gikys
Nr. 40. Vytautas Bernatavičius
Nr. 39. Albertas Alminas

XVI LGS suvažiavimo, įvykusio 2005 m. lapkričio 25 d., nutarimu:
Nr. 38. Algimantas Vaznonis
Nr. 37. Valentinas Kadūnas
Nr. 36. Jonas Diliūnas
Nr. 35. Mykolas Dobkevičius
Nr. 34. Juozas Butrimas
Nr. 33. Joana Rutkauskaitė

XV LGS suvažiavimo, įvykusio 2004 m. gruodžio 3 d., nutarimu:
Nr. 32. Valentina Karatajūtė-Talimaa
Nr. 31. Emilis Jemeljanovas
Nr. 30. Vytautas Skuodis
Nr. 29. Rimantas-Pranas Gailius
Nr. 28. Algirdas Gaigalas

XII LGS suvažiavimo, įvykusio 2001 m. lapkričio 30 d., nutarimu:
Nr. 27. Vincas Saulėnas
Nr. 26. Vytautas Narbutas
Nr. 25. Augustinas Linčius
Nr. 24. Algimantas Grigelis
Nr. 23. Algirdas Domaševičius

IX LGS suvažiavimo, įvykusio 1998 m. lapkričio 27 d., nutarimu:
Nr. 22. Hiliaras Rauba
Nr. 21. Kęstutis Sakalauskas
Nr. 20. Antanas Algirdas Klimas
Nr. 19. Algirdas Jurgaitis

VIII LGS suvažiavimo, įvykusio 1997 m. lapkričio 21 d., nutarimu:
Nr. 18. Jonas-Algirdas Misiūnas
Nr. 17. Aleksandras Šliaupa
Nr. 16. Povilas Suveizdis
Nr. 15. Barbora Rupšlaukytė
Nr. 14. Danutė Sakalauskienė

VII LGS suvažiavimo, įvykusio 1996 m. gruodžio 12 d., nutarimu:
Nr. 13. Vytautas Juodkazis
Nr. 12. Rapolas Rajeckas
Nr. 11. Meilutė Kabailienė
Nr. 10. Ona Kondratienė

VI LGS suvažiavimo, įvykusio 1995 m. lapkričio 10 d., nutarimu:
Nr. 9. Vincas Vaitonis
Nr. 8. Eduardas Vodzinskas
Nr. 7. Viktoras Kemėšis
Nr. 6. Julius Paltanavičius

V LGS suvažiavimo, įvykusio 1994 m. sausio 21 d., nutarimu:
Nr. 5. Adolfas Vala
Nr. 4. Juozas Paškevičius
Nr. 3. Stasys Žeiba

IV LGS suvažiavimo, įvykusio 1992 m. gruodžio 4 d., nutarimu:
Nr. 1. Vincas Mikaila
Nr. 2. Vincas Krikščiūnas

ę