Aukščiausias LGS organas yra suvažiavimas. Jis tarybos iniciatyva kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Kas treji metai šaukiamas ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas, kuriame atsiskaito LGS pirmininkas, LGS tarybos nariai, išklausomos etikos bei revizijos komisijų ataskaitos, išrenkamas naujas LGS pirmininkas, nauja LGS taryba, etikos bei revizijos komisijos.

Paskutinis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyko 2019 metų lapkričio 29 d. Jame buvo išrinktas pirmininkas, naujoji LGS taryba bei revizijos ir etikos komisijos.

Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai vyksta kasmet, dažniausia – lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Suvažiavimo pagrindinėje arba „oficialioje” dalyje aptariama LGS veikla, svarstomi svarbūs geologinei visuomenei klausimai. Antrojoje – „linksmojoje” suvažiavimo dalyje, neoficialioje aplinkoje, vyksta smagus bendravimas su kolegomis, dalijamasi įspūdžiais, linksminamasi. Suvažiavimo dalyviams koncertuoja įvairūs muzikantai.

Kas treji metai vyksta ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas, kuriame LGS taryba atsiskaito už nuveiktą darbą bei išrenkama nauja LGS taryba ir LGS pirmininkas.

Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai

XXXII suvažiavimas, įvykęs 2021 metų lapkričio 26 d.

XXXI suvažiavimas, įvykęs 2020 metų lapkričio 27 d.

XXX suvažiavimas, įvykęs 2019 metų lapkričio 29 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXIX suvažiavimas, įvykęs 2018 metų lapkričio 30 d.

XXVIII suvažiavimas, įvykęs 2017 metų gruodžio 08 d.

XXVII suvažiavimas, įvykęs 2016 metų lapkričio 25 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXVI-asis suvažiavimas, įvykęs 2015 metų lapkričio 27 d.

XXV-asis suvažiavimas, įvykęs 2014 metų lapkričio 28 d.

XXIV-asis suvažiavimas, įvykęs 2013 metų lapkričio 29 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2012 metų lapkričio 30 d.

XXII-asis suvažiavimas, įvykęs 2011 metų gruodžio 2 d.

XXI-asis suvažiavimas, įvykęs 2010 metų gruodžio 3 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XX-asis suvažiavimas, įvykęs 2009 metų lapkričio 27 d.

XIX-asis suvažiavimas, įvykęs 2008 metų lapkričio 28 d.

XVIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2007 metų lapkričio 30 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XVII-asis suvažiavimas, įvykęs 2006 metų gruodžio 01 d.

XVI-asis suvažiavimas, įvykęs 2005 metų lapkričio 25 d.

XV-asis suvažiavimas, įvykęs 2004 metų gruodžio 3 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XIV-asis suvažiavimas, įvykęs 2003 metų lapkričio 28 d.

XIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2002 metų lapkričio 22 d.

XII-asis suvažiavimas, įvykęs 2001 metų lapkričio 30 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XI-asis suvažiavimas, įvykęs 2000 metų gruodžio 1 d.

X-asis suvažiavimas, įvykęs 1999 metų lapkričio 26 d.

IX-asis suvažiavimas, įvykęs 1998 metų lapkričio 27 d.(ataskaitinis-rinkiminis)

VIII-asis suvažiavimas, įvykęs 1997 metų lapkričio 21 d.

VII-asis suvažiavimas, įvykęs 1996 metų gruodžio 12 d.

VI-asis suvažiavimas, įvykęs 1995 metų lapkričio 10 d.(ataskaitinis-rinkiminis)

V-asis suvažiavimas, įvykęs 1994 metų sausio 21 d.

IV-asis suvažiavimas, įvykęs 1992 metų gruodžio 4 d.

III-asis suvažiavimas, įvykęs 1992 metų vasario 21 d.

II-asis suvažiavimas, įvykęs 1991 metų vasario 22 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

I-asis suvažiavimas, įvykęs 1989 metų lapkričio 10 d. (LGS steigiamasis suvažiavimas)