Aukščiausias LGS organas yra suvažiavimas. Jis tarybos iniciatyva kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Kas treji metai šaukiamas ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas, kuriame atsiskaito LGS pirmininkas, LGS tarybos nariai, išklausomos etikos bei revizijos komisijų ataskaitos, išrenkamas naujas LGS pirmininkas, nauja LGS taryba, etikos bei revizijos komisijos.

Paskutinis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyko 2019 metų lapkričio 29 d. Jame buvo išrinktas pirmininkas, naujoji LGS taryba bei revizijos ir etikos komisijos.

Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai vyksta kasmet, dažniausia – lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Suvažiavimo pagrindinėje arba „oficialioje” dalyje aptariama LGS veikla, svarstomi svarbūs geologinei visuomenei klausimai. Antrojoje – „linksmojoje” suvažiavimo dalyje, neoficialioje aplinkoje, vyksta smagus bendravimas su kolegomis, dalijamasi įspūdžiais, linksminamasi. Suvažiavimo dalyviams koncertuoja įvairūs muzikantai.

Kas treji metai vyksta ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas, kuriame LGS taryba atsiskaito už nuveiktą darbą bei išrenkama nauja LGS taryba ir LGS pirmininkas.

Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai

XXXIV LGS suvažiavimas, įvykęs 2023 m. gruodžio 1 d.

XXXIII suvažiavimas, įvykęs 2022 metų gruodžio 2 d.

XXXII suvažiavimas, įvykęs 2021 metų lapkričio 26 d.

XXXI suvažiavimas, įvykęs 2020 metų lapkričio 27 d.

XXX suvažiavimas, įvykęs 2019 metų lapkričio 29 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXIX suvažiavimas, įvykęs 2018 metų lapkričio 30 d.

XXVIII suvažiavimas, įvykęs 2017 metų gruodžio 08 d.

XXVII suvažiavimas, įvykęs 2016 metų lapkričio 25 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXVI-asis suvažiavimas, įvykęs 2015 metų lapkričio 27 d.

XXV-asis suvažiavimas, įvykęs 2014 metų lapkričio 28 d.

XXIV-asis suvažiavimas, įvykęs 2013 metų lapkričio 29 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XXIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2012 metų lapkričio 30 d.

XXII-asis suvažiavimas, įvykęs 2011 metų gruodžio 2 d.

XXI-asis suvažiavimas, įvykęs 2010 metų gruodžio 3 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XX-asis suvažiavimas, įvykęs 2009 metų lapkričio 27 d.

XIX-asis suvažiavimas, įvykęs 2008 metų lapkričio 28 d.

XVIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2007 metų lapkričio 30 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XVII-asis suvažiavimas, įvykęs 2006 metų gruodžio 01 d.

XVI-asis suvažiavimas, įvykęs 2005 metų lapkričio 25 d.

XV-asis suvažiavimas, įvykęs 2004 metų gruodžio 3 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XIV-asis suvažiavimas, įvykęs 2003 metų lapkričio 28 d.

XIII-asis suvažiavimas, įvykęs 2002 metų lapkričio 22 d.

XII-asis suvažiavimas, įvykęs 2001 metų lapkričio 30 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

XI-asis suvažiavimas, įvykęs 2000 metų gruodžio 1 d.

X-asis suvažiavimas, įvykęs 1999 metų lapkričio 26 d.

IX-asis suvažiavimas, įvykęs 1998 metų lapkričio 27 d.(ataskaitinis-rinkiminis)

VIII-asis suvažiavimas, įvykęs 1997 metų lapkričio 21 d.

VII-asis suvažiavimas, įvykęs 1996 metų gruodžio 12 d.

VI-asis suvažiavimas, įvykęs 1995 metų lapkričio 10 d.(ataskaitinis-rinkiminis)

V-asis suvažiavimas, įvykęs 1994 metų sausio 21 d.

IV-asis suvažiavimas, įvykęs 1992 metų gruodžio 4 d.

III-asis suvažiavimas, įvykęs 1992 metų vasario 21 d.

II-asis suvažiavimas, įvykęs 1991 metų vasario 22 d. (ataskaitinis-rinkiminis)

I-asis suvažiavimas, įvykęs 1989 metų lapkričio 10 d. (LGS steigiamasis suvažiavimas)