Jaunieji geologai

Kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, Lietuvos jauniesiems  geologams stovyklas ir olimpiadas rengia geologų sąjungos  nariai. Pagrindiniai pagalbininkai – dr. Gražina Skridlaitė,  dr. Laura Gedminienė, Birutė Poškienė,   Simonas Saarmann., Vytautas Puronas ir kiti.

Jaunųjų geologų stovyklos

Pirmoji  stovykla vyko 1985 metais – Utenos r. Pakalnių km. (2 būreliai gyveno palapinėse)…

Stovyklose dalyvauja apie 100 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų, kurių aktyviausios yra:

 • Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos būrelis „Titnagas“ (vadovė Janina Puronienė);
 • Gargždų Kranto vid. mokyklos būrelis „Gargždas“ (vadovė Sigita Ivanauskienė);
 • Plungės raj. Kulių vid. mokyklos būrelis „Kūliai“ (vadovė Jolanta Pieškuvienė);
 • Biržų Aušros vid. mokyklos būrelis „Gipsas“ (vadovė Liuda Mažeikaitė);
 • Šakių raj. Griškabūdžio gimnazijos būrelis „Kreidukai“ (vadovė Marija Senkienė);
 • Kauno „Santaros“ gimnazijos būrelis „Baltai“ (vadovė Jolanta Karčiauskienė);
 • Vilniaus raj. Maišiagalos LDK Algirdo vid. mokyklos būrelis „Legenda“ ( vadovė Daiva Petkauskienė);
 • Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos būrelis „Amonitas“ (vadovas Virgilijus Pajarskas);
 • Raseinių raj. Betygalos Maironio gimnazijos būrelis „Fosilija“;
 • Jonavos Senamiesčio gimnazijos būrelis „Erozija“;
 • Vilniaus Gabijos gimnazijos būrelis (vadovė Eugenija Bieliauskaitė).

Jaunųjų geologų olimpiada

Kasmet lapkričio pabaigoje organizuojama Lietuvos mokinių Jaunųjų Geologų respublikinė olimpiada. Mokinius olimpiadai ruošia geografijos mokytojos, nors tokio dalyko kaip geologija mokymo programoje nėra. Olimpiadai organizuoti pastaraisiais metais didžiausią iniciatyvą rodė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNSC), Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėja A. Augūnienė. Po pertvarkos, centras tapo LINEŠA – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, o olimpiados koordinatore Alma Mirinienė.    Partneris – Lietuvos geologų sąjunga. Olimpiados tikslai: skatinti mokinius domėtis geologija, išsiaiškinti geriausius šalies jaunuosius geologus; įtvirtinti seminarų ir mokomųjų stovyklų metu įgytas žinias ir įgūdžius; ugdyti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, kompetencijas geologijos, ekologijos, gamtosaugos srityse.

Olimpiados dalyviai – jaunųjų geologų būrelių nariai ir kiti besidomintys geologija bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Kasmet olimpiadoje dalyvauja trijų amžiaus grupių: VI–VII, VIII–IX, X–XII klasių moksleiviai. Olimpiada susidaro iš trijų dalių. Olimpiados dalyvių rezultatus vertina LMNSC direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

Išsamiau – olimpiados puslapyje.