LGS renginiai

Geopaveldas

Geologinio paveldo diena – gamtai ir visuomenei. Geologinio paveldo dienos organizuojamos kasmet rugsėjo mėnesį vis kitame Lietuvos krašte. Jos skirtos tvarkyti ir populiarinti Lietuvos geologinius, geomorfologinius ir hidrogeologinius gamtos paveldo objektus: riedulius, atodangas, ozus, keimus, didkalves, rinas, šaltinius, versmes, ir kitus geologinius objektus, bei supažindinti visuomenę su jų kilme ir sudėtimi.

Suvažiavimas

Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai vyksta kasmet, dažniausia - lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Suvažiavimo pagrindinėje arba "oficialioje" dalyje aptariama LGS veikla, svarstomi svarbūs geologinei visuomenei klausimai. Antrojoje - "linksmojoje" suvažiavimo dalyje neoficialioje aplinkoje vyksta smagus bendravimas su kolegomis, dalijamasi įspūdžiais, linksminamasi. Suvažiavimo dalyviams koncertuoja bei liaudies dainomis ir šokiais linksmina

Geologų diena

Geologų diena oficialiai yra paskutinis balandžio sekmadienis. Yra organizuojama keletas renginių, tačiau gausiausiai ir linksmiausiai švenčiama visą savaitgalį Puvočiuose, Merkio ir Grūdos santakoje.

Geologų klubas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sąskrydis

Geologų sąskrydžiai yra puiki geologų švente gamtoje, birželio viduryje.

Parodos​

Skelbimai apie geologinės tematikos parodas pateikiami kalendoriuje ir čia.

Jubiliejiniai renginiai​​

Geologų, geologinių įvykių ir geologinių įmonių jubiliejai, kvietimai juos švęsti yra skelbiami kalendoriuje ir aprašomi naujienose.

Konferencijos

Be suvažiavimo, LGS organizuoja įvairias konferencijas.

Kiti renginiai

Be jau minėtų renginių, LGS organizuoja ar prisideda prie kitų organizuojamų renginių.

Kelionės​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.