Inicijuoti hidrogeologinių bei kitų geotechninių ir geologinių tyrimų rezultatų sklaidą, populiarinti sekcijos veiklą Lietuvoje, suteikti asmenims, kurie turi klausimų šia temą aktualiausią informaciją arba nukreipti pas reikiamus specialistus.