Sekcija organizuoja išvykas, grupines parodas, konferencijas Lietuvoje ir užsienyje, skiria premijas ir apdovanojimus, nusipelniusiems kvartero tyrimuose, stipendijoms, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybėmis, įstaigomis, sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis, organizacijomis užsienyje. Inicijuoja kvartero tyrimų rezultatų sklaidą, populiarina sekcijos veiklą Lietuvoje, ir užsienyje suteikia asmenims, kurie turi klausimų šia temą aktualiausią informaciją arba nukreipia pas reikiamus specialistus, esant reikalui organizuoja darbo grupes ir parenka ekspertus įvairių klausimų sprendimui.