Balandžio 29 d. dieną, tradiciniame Geologų dienos renginyje – simpoziume vyko apdovanojimai Antano Giedraičio fondo Garbės ženklu „Auksinis geologo plaktukas“.

Kęstutis Kadūnas, ilgametis Hidrogeologijos skyriaus vadovas, hidrogeologas fizinių mokslų (geologija) daktaras už ypač reikšmingą ilgalaikę geologijos mokslo, mokymo ar gamybinę veiklą;

Geologas Ričardas Vaitiekūnas, už mokslo ir technologijų plėtojimą didinant Lietuvos geologijos inovacinį potencialą ir konkurencingumą;

Marijona Birutė Navakauskienė, mokytoja, muziejininkė ir rašytoja už reikšmingą geologijos viešinimo, populiarinimo ir jaunimo ugdomąją veiklą;Antanas Brazauskas, ilgametis VU geologijos ir mineralogijos katedros docentas, fizinių mokslų (geologija) daktaras už nuopelnus akademinėje veikloje;

Alfredas Radzevičius, ilgametis Geologijos instituto darbuotojas, geologas, fizinių mokslų (geologija) daktaras apdovanotas už ypač reikšmingą ilgalaikę geologijos mokslo, mokymo ar gamybinę veiklą.

Sveikiname ir didžiuojamės Jūsų nuveiktais darbais. Ačiū už jūsų įdirbį garsinant Lietuvos geologiją ir geologų vardą!