Ignoto Domeikos medaliai

Birželio 4 d. Lietuvos mokslų akademijoje dar keturiems ypatingiems žmonėms įteikti Ignoto Domeikos medaliai. SVEIKINAME visus, o ypač Lietuvos geologų sąjungos Garbės narį, mūsų bendruomenės šviesulį ANTANĄ MARCINONĮ!

0 Comments

Teodoro Grotuso atminimo medaliai

34-jo LGS suvažiavimo metu Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanas akademikas A. Kareiva apdovanojo Teodoro Grotuso atminimo medaliu dr. Joną Satkūną, dr. Augustiną Linčių ir dr. Eugeniją Rudnickaitę. Sveikiname!

0 Comments