Populiarina ekonomiškai gyvybingą, priimtiną aplinkosauginiu ir naudingą socialiniu požiūriais naudingųjų iškasenų eksploatavimą, dalyvauja stiprinant teigiamą geoterminės, kaip atsinaujinančios energijos, įvaizdį.