Užuojauta artimiesiems ir kolegoms vasario 26 d. netekusiems Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto

Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros prof. (HP). dr. Kastyčio Juozo Dundulio…

Velionis bus pašarvotas Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius).

Atsisveikinimas: vasario 28 d. (trečiadienį) 11–20 val. ir vasario 29 d. (ketvirtadienį) 9–12 val.

Šv. Mišios bus laikomos Šv. Jonų bažnyčioje vasario 28 d. (trečiadienį) 18 val.

Karstas išnešamas vasario 29 d. (ketvirtadienį) 12 val.

Laidotuvės vyks Kairėnų kapinėse.