Profesinės Geologų dienos paminėjimo proga sukviesti aktyviausieji geologinės bendruomenės nariai ir geologinę veiklą reguliuojančių valdžios institucijų atstovai į bendrą diskusiją apie mūsų žemės gelmėse susikaupusių požeminio vandens išteklių tyrimo, jų išgavimo ir panaudojimo aktualijas, pasidalinti nuomonėmis apie šioje veikloje kylančias problemas ir paieškoti bendrų sprendinių joms įveikti.

Konferencija „POŽEMINIS VANDUO – SVARBIAUSIAS LIETUVOS ŽEMĖS GELMIŲ TURTAS”. Ar gebame jį tinkamai pažinti, naudoti ir saugoti?“ skirta požeminiam vandeniui. Aptarti svarbiausieji klausimai. Lietuvos Žemės gelmių tyrimų ir darnaus naudojimo reguliavimo planai ir siekiai; Merkio kaimų (Perlojos, Mardasavo, Puvočių) šulinių ir gręžinių vandens kokybės tyrimai. Kodėl kai kurių šulinių ir gręžinių vanduo sūrus?; Astravo AE galimo poveikio Vilniaus geriamojo požeminio vandens vandenvietėms rizikos vertinimo rezultatai; Hidrologinio režimo pokyčių prognozė ir jų galimas poveikis požeminio vandens ištekliams; Geriamojo požeminio vandens ištekliai Lietuvoje (Baltijos šalyse) – ką daryti, kad jų turėtumėm pakankamai ateityje. Taip pat renginio metu vyko apdovanojimai Antano Giedraičio fondo Garbės ženklu „Auksinis geologo plaktukas“.

Renginio metu pakeliavome po Dzūkijos apylinkes. Aplankėme Stėgalių stumbryną, Čepkelių raistą, atvertas žemynines kopas.

Dėkojame renginio organizatoriams, geologinių įmonių asociacijai.

LGS vardu